Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1347 D ul. Żmigrodzka w Prusicach

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3b7ab42d-4695-48f4-97a7-37d743d71e56 Załączniki 21r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-14.04.2021 (110 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-27.04.2021-r. (345 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 Brak-sprzeciwu (290 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1351 D poprzez budowę chodnika w miejscowości Piotrkowice

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bc576ba7-28c2-468d-a39b-f1fae4c1e3b7 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.05.2021r. (483 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)24.05.2021 21-r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-chodnik-Piotrkowice (114 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Szewce – cz. 3, km od 1+283,59 do 1+511,09

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3d735be6-f83e-452f-87d3-dce01c2fb6ad Załączniki 21-r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-Szewce-16.03.2021r. (120 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-SPECYFIKACJA-WARUNKÓW-ZAMÓWIENIA-Szewce-cz.-3 (62 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-SPECYFIKACJA-WARUNKÓW-ZAMÓWIENIA-Szewce-cz.-3-podpisana-przez-kierown.-zam. (12 MB) Dodany przez (Admin)07.05.2021

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno – asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 na potrzeby ZDP w Trzebnicy w 2021 r. z podziałem na zadania: – zadanie nr 1 – sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno – asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 dla Obwodu Drogowego w Trzebnicy ul. Łączna 1c; – zadanie nr 2 – sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno – asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 dla Obwodu Drogowego w Żmigrodzie ul. Wrocławska 46.

Załączniki 21r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-sprzedaż-mieszanki (131 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-SPECYFIKACJA-WARUNKÓW-ZAMÓWIENIA-mieszanka (64 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-SWZ-podpisana-przez-kierownika-zamawiającego-sprzedaż-mieszanki (12 MB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-Wzór-umowy-sprzedaż-mieszanki

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawy – Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021- zakup i dostawa piasku w ilości 4 000 Mg.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e26df82b-7c66-412e-92c8-cc58e26d574b Załączniki 21r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-dostawa-piasku-05.02.2021r. (117 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-SPECYFIKACJA-WARUNKÓW-ZAMÓWIENIA-dostawa-piasku (68 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.Specyfikacja-Warunków-Zamówienia-podpisana-przez-Kierownika-Zamawiającego (12 MB) Dodany przez (Admin)07.05.2021

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Złotów-Czeszów IV Etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1bc106cb-bd41-406a-86f6-8c8627ff4830 Załączniki D-05.03.05b_warstwa_wiazaca_wg_WT_1_i_WT (555 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 D-05.03.13a-NAWIERZCHNIA-Z-BETONU-ASFALTOWEGO.-WARSTWA-ŚCIERALNA (2 MB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 D-M-00.00.00-WYMAGANIA-OGÓLNE (387 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021

Czytaj dalej
Skip to content