Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,, Rozbudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 – etap ostatni” (odcinek od km 35+741 do km 36+210 – etap 3a).

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/abf08607-01e3-4b4b-91ef-242aa46ed598 Załączniki Informacja z otwarcia ofert 08.09.2021 r. (157 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)08.09.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego” z podziałem na trzy odcinki.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/42677d8b-869f-41a0-b63e-843b5c751850 Załączniki Informacja z otwarcia ofert 13.09.2021 r. (384 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)13.09.2021 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2021 r., z podziałem na zadania:- zadanie nr 1 – drogi wojewódzkie nr 340 i 342, – zadanie nr 2 – droga wojewódzka nr 359.

Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2021 r., z podziałem na zadania: –

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 1110 D tj. miejscowość Borek

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6690719f-8020-4922-b662-ed0f66f97d38 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Borek (669 kB) Dodany przez (Aleksandra Szafraniec)25.08.2021 Informacja z otwarcia ofert powierzchniówka Borek

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej w miejscowości Szewce – część 3, km od 1+018,12 do 1+283,59

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4158222c-a485-4ca5-ba20-91e1ba8e26fa Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- zmiana terminu podpisania umowy 13.09.2021 r. (497 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)13.09.2021 Ogłoszenie

Czytaj dalej
Skip to content