Informacje o Zarządzie Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy jest jednostką  budżetową Powiatu Trzebnickiego, powołany został do wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych uchwałą Zarządu Powiatu Trzebnickiego nr 10/2000 z dnia 15 maja 2000 r. Naszym zadaniem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego drogom powiatowym.

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zarządza drogami powiatowymi na terenie sześciu gmin: Trzebnica, Oborniki Śląskie, Żmigród, Prusice, Wisznia Mała, Zawonia – o łącznej długości – 439 km 241 m. w tym odcinki miejskie – 14,797 km.

Pod naszą kontrolą znajduje się też 57 mostów, 4 wiadukty i 463 przepusty.