Inwestycje drogowe Powiatu Trzebnickiego

Rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej nr 1326 D w Łapczycach.

W dniu 30.10.2019 r. w miejscowości Łapczyce miał miejsce komisyjny przegląd rozpoczęcia wykonywania prac na drodze powiatowej nr 1326 D w ślad za podpisaniem w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy umowy... Czytaj Więcej »

Trwa realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 od km 43+300 do km 44+298 z dwiema zatokami autobusowymi’’.

Prace są realizowane w ramach zawartego porozumienia nr DSDiK/82/2017 z dnia 08.06.2017 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Trzebnickiemu realizacji zadań związanych z... Czytaj Więcej »

Obecnie wykonywane prace bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

W związku z licznymi zgłoszeniami użytkowników dróg powiatowych dotyczących wystających w stronę jezdni gałęzi krzaków powodujących zawężenie pasa ruchu na jezdni oraz haczących o lusterka przejeżdżających pojazdów, obecnie na drogach... Czytaj Więcej »

Podpisano umowę na wykonanie remontu części drogi powiatowej nr 1361 D Lubnów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 341 (bez tego skrzyżowania) w stronę miejscowości Lubnów. Gmina Oborniki Śląskie.

W dniu 19.10.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy miało miejsce podpisanie umowy dla zadania polegającego na wykonaniu remontu części drogi powiatowej nr 1361 D Lubnów na odcinku od skrzyżowania... Czytaj Więcej »

Trwają prace przy realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 1274 D na odcinku Barkowo-Żmigród: ETAP I za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1326 D (Łapczyce) do m. Żmigród’’. Gmina Żmigród.

Wykonawcą zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza. Wartość umowy z wykonawcą robót wynosi 1 211... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości