Inwestycje drogowe Powiatu Trzebnickiego

Remont części drogi powiatowej nr 1346D na odcinku od budowanej drogi ekspresowej S-5 (węzeł „Prusice”) do wjazdu do miejscowości Kosinowo

W grudniu 2017r. Oddano do użytkowania wyremontowany odcinek drogi powiatowej 1346D w ramach inwestycji pn. „Remont części drogi powiatowej nr 1346D na odcinku od budowanej drogi ekspresowej S-5 (węzeł „Prusice”)... Czytaj Więcej »

Przebudowa drogi Powiatowej nr 1400D (Etap I) od DK nr 15 do miejscowości Szczytkowice

W grudniu 2017 r., oddano do użytkowania wyremontowany odcinek drogi powiatowej 1400D w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 1400D (Etap I) od DK nr 15 do miejscowości Szczytkowice.... Czytaj Więcej »

Kędzie – Barkowo II etap- droga dojazdowa do gruntów rolnych. Droga powiatowa 1323D

W listopadzie 2017 r., oddano do użytkowania wyremontowany odcinek drogi powiatowej 1323D w ramach zadania „ Kędzie – Barkowo II etap- droga dojazdowa do gruntów rolnych. Droga powiatowa 1323D, długość... Czytaj Więcej »

Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D i 1453D w m. złotów (Etap I )

W sierpniu 2017 r., oddano do użytkowania wyremontowany odcinek drogi powiatowej 1333D w ramach zadania pn. „Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D i 1453D w m. złotów (Etap I ).Zakres... Czytaj Więcej »

Trwają roboty przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D (Etap I).''

Przedmiot umowy przewiduje w szczególności: a) przebudowę drogi powiatowej na długości odcinka 3,6 km od skrzyżowania z drogą krajową DK 15 (ul. Milicka) w miejscowości Trzebnica do km 3+600 w... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości