OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Roboty budowlane: Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D Złotów – Czeszów etap III, gm. Zawonia.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert

19r.Ogłosz. Przeb.części dr.1333D Złotow -Czeszów etap III – 22.10.19 r.

19r. SIWZ in.kryt.Przeb.części dr.1333D Złotów -Czeszów etap III -22.10.19r.

19r.Umowa Przeb. częś. dr. 1333D Złotów- Czeszów etap III.-22.10.2019 r.

Opis przebudowa drogi Złotów – Czeszów

SSTWiORB-Spis-treści-1

K.O. – Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D Złotów – Czeszów etap III

Przed. – Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D Złotów – Czeszów etap III

D-M-00.00.00-WYMAGANIA-OGÓLNE-1

D-01.02.02-ZDJĘCIE-WARSTWY-ZIEMI-URODZAJNEJ-HUMUSU-I-DARNINY-1

D-04.01.01-PROFILOWANIE-I-ZAGĘSZCZENIE-PODŁOŻA-1

D-04.04.02.-PODBUDOWA-Z-KRUSZYWA-ŁAMANEGO-STABILIZOWANEGO-MECHANICZNIE-1

D-05.03.05b_warstwa_wiazaca_wg_WT_1_i_WT_2-1

D-05.03.13a-NAWIERZCHNIA-Z-BETONU-ASFALTOWEGO.-WARSTWA-ŚCIERALNA-WG-PN-EN-1

RYSUNEK nr 1 droga Złotów – Czeszów PDF

RYSUNEK nr 2 droga Złotów – Czeszów PDF