OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz – Rościsławice z podziałem na dwa ETAPY- etap II od km 1+650 do km 5+956, gm. Oborniki Śląskie

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 1 i nr 2 do SIWZ

20r. SIWZ in.kryt.Przeb. dr. pow.nr 1358D na odc. Uraz-Rościsł.z podz. na dwa ETAPY-etap II -15.05.2020 r.-płat.częśc.

20r.Ogłoszenie- Przeb.dr. pow. nr 1358D odc.Uraz -Rościsł. – etap II -15.05.2020r

20r.Umowa – Przeb. dr. pow.nr 1358D na odc. Uraz-Rościsł.z podz. na dwa ETAPY-etap II – 15.05.2020 r.- płatn.część.

0. Tytułowa projekt stałej org. ruchu

1. opis techniczny projekt stałej org. ruchu

Brak sprzeciwu

Decyzja konserwatorska

Decyzja na wycinkę drzew

Decyzja środowiskowa

Inf. dot . BIOZ

Ofertowy odc. 4

Ofertowy odc. 5

Opinia konserwatorska

opis techniczny

Przedmiar odc. 4

Przedmiar odc. 5

Rys. nr 1 org. ruchu

Rys. nr 1

Rys. nr 2.1

Rys. nr 2.2 org. ruchu

Rys. nr 2.2

Rys. nr 2.3 org. ruchu

Rys. nr 2.3

Rys. nr 2.4 org. ruchu

Rys. nr 2.5 org. ruchu

Rys. nr 2.6 org. ruchu

Rys. nr 3 org. ruchu

Rys. nr 3.2

Rys. nr 3.3

Rys. nr 3.4

Rys. nr 3.5

Rys. nr 3.6

Rys. nr 4.4

Rys. nr 4.5

Rys. nr 4.6

Rys. nr 4.7

Rys. nr 4.8

Rys. nr 4.9

Rys. nr 5.1

Rys. nr 5.2

Rys. nr 6.1

Rys. nr 6.2

Rys. nr 7.2

Rys. nr 8

Rys. nr 9

Rys. nr 10

Rys. nr 11

Rys. nr 12

Specyfikacje techniczne WiORB

Tytułowa kosztorys ofertowy odc. 4

Tytułowa kosztorys ofertowy odc. 5

Tytułowa projekt

Tytułowa przedmiar odc. 4

Tytułowa przedmiar odc. 5

Wypis z rejestru gruntów

Zgłoszenie wykonania robót