OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno – asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 na potrzeby ZDP w Trzebnicy w 2020 r. z podziałem na zadania: – zadanie nr 1 – sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno – asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 dla Obwodu Drogowego w Trzebnicy ul. Łączna 1c; – zadanie nr 2 – sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno – asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 dla Obwodu Drogowego w Żmigrodzie ul. Wrocławska 46.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

20r.SIWZ_-in.kryt.suk.sprzedaz_miesz.min.-asf._w_2020_r.-_15.01.20r

20r.Umowa_-_Sukc._sprzedaz_miesz._min._asf.w_2020_r.-15.01.2020 r.

20r.Oglosz._Suk.sprzedaz_miesz.min.-asf._w_2020 r.