OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno – asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 na potrzeby ZDP w Trzebnicy w 2020 r. z podziałem na zadania: – zadanie nr 2 – sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno – asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 dla Obwodu Drogowego w Żmigrodzie ul. Wrocławska 46.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

20r.Oglosz._Zad.2-Suk.sprzedaz_miesz.min.-asf._w_2020 r.

20r.SIWZ_ZAD. 2 in.kryt.suk.sprzedaz_miesz.min.-asf._w_2020_r   (PDF)

20r.Umowa_-_Sukc._sprzedaz_miesz._min._asf.w_2020_r.-15.01.2020 r.

20r.SIWZ_ZAD. 2 in.kryt.suk.sprzedaz_miesz.min.asf._w_2020_r1 (DOC)