OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów służbowych i jednostek sprzętowych w 2020 r. należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy bądź będących w użyczeniu z podziałem na zadania

Informacja z otwarcia ofert

20r.Oglosz. suk. sprzedaż paliw -2020 r

20r.SIWZ -in.kryt. suk.sprzedaż paliw w 2020 r

20r.Umowa -Sukc.sprzedaż paliw – 03.01.2020 r. -wzór