OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica – północ – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 2a – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych , teren gminy Trzebnica – południe – czas pracy około 200 godz. całomiesięczny dyżur, zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki Śląskie – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZUD drogi powiatowe 2020-2021 – zad nr 2a

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZUD drogi powiatowe 2020-2021- zadanie nr 2

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – zad. nr 4  13.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert 12.11.2020 r.

20 r. Ogłosz. ZUD dr. pow.20-21 r. zad. nr 2, 2a i 4-przet.nr 1.

20r. SIWZ-in.kryt.ZUD pow.-20-21r-1 przet.

20r. Umowa -ZUD pow. 20 -21 r.-1 przet. – zał. nr 2 – Radc.Praw.

SPECYF.TECHNICZ. ZUD – 1 rok