Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawy - Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021- zakup i dostawa piasku w ilości 4 000 Mg.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.02.2021r. Informacja z otwarcia ofert 15.02.2021 r. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 15.02.2021 r. 21r. Ogłoszenie o zamówieniu -dostawa piasku... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane - Złotów-Czeszów IV Etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Informacja z otwarcia ofert 18.02.2021r. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 18.02.2021 r. Wyjaśnienie nr 6 do SWZ 16.02.2021r. Wyjaśnienie nr 5 do SWZ Złotów-Czeszów 12.02.2021... Czytaj Więcej »

Zapytanie ofertowe: Nasadzenia i pielęgnacja przez okres 36 miesięcy drzew w pasach dróg powiatowych Powiatu Trzebnickiego w ilości 284 sztuk.

Zestawienie ofert nasadzenie i pielęgnacja Wyjaśnienie nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego 03.02.2021 r. Zapytanie ofertowe 29.01.2021 r.Czytaj Więcej »

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi - Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów służbowych i jednostek sprzętowych w 2021 r. należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy bądź będących w użyczeniu z podziałem na zadania: - zadanie nr 1 - stacja paliw na terenie gminy Trzebnica; - zadanie nr 2 - stacja paliw na terenie gminy Żmigród.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.12.2020r. Informacja z otwarcia ofert 18.12.2020r. Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 15.12.2020 r. 20r. Ogł. o zamówieniu Sukc. dostawa paliw w 2021r. 20r. SIWZ i... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości