Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1319D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 439 w stronę miejscowości Nowe Domy.

18r.Ogłosz. Przeb.dr.1319D odc.439-Nowe Domy 18r. SIWZ in.kryt.Przeb.dr.1319D odc.439 -Nowe Domy 18r.Wzór um.przeb.dr.1319D odc.439-Nowe Dom.-Radc.Pr.-16.05.18r Kosztorys Ofertowy Specyfikacje Przedmiar Projekt przebudowy drogiCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Sukcesywna dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej typu beton asfaltowy dla kategorii ruchu KR 1- 4 na potrzeby ZDP Trzebnica w 2018 r. 

Unieważnienie postępowania 18r. SIWZ – dostawa betonu asfaltowego.-3 przet 18r.Ogłosz.dost.miesz.min.-asfaltowej-3przet 18r.Umowa – dostawa betonu asfaltowegoCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko ETAP I – budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111D na odcinku od ul. Kolejowej do kościoła.

Informacja z otwarcia ofert 18r.Ogłosz. Bud.chodn.dr.nr 1111DKorzeń.ETAP I 18r. SIWZ in.kryt.Bud.chodn.dr. nr 1111DKorzeń.Etap I 18r.Wzór um. bud.chodn.dr.nr 1111 D – 7.05.18 r Przedmiar Projekt chodnika w m. Korzeńsko OfertowyCzytaj Więcej »

Zapytanie Ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 tys. euro Usuwanie odpadów komunalnych w obrębie pasa drogowego dróg wojewódzkich 339, 340, 341, 342, 404 na terenie Powiatu Trzebnickiego

unieważnienie postępowania zapytanie ofertowe usuwanie odpadów komunalnych dr. wojCzytaj Więcej »

Zapytanie ofertowe czyszczenie kratek wpustowych i studzienek oraz mechaniczne sprzątanie ulic dróg: wojewódzkich w miejscowościach przy DW 342, 340 ,341 powiatowych w miejscowościach przy DP 1367D,1369D,1370D

Rozstrzygnięcie postępowania Informacja o złożonych ofertach PRZEDMIAR ROBOT – 2018 Ogłoszenie o zmaówieniu formularz ofertowy Wzór umowyCzytaj Więcej »

Starsze wiadomości