Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1369 D w Szewcach, ul. Nowa''.

Zapytanie ofertoweCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2020 r., z podziałem na zadania: - zadanie nr 1 – drogi powiatowe; - zadanie nr 2 – drogi wojewódzkie.

20r.Oglosz._Odn.ozn.poz.dr.pow._i_woj 20r.SIWZ_Odn.ozn.poz. podział na zadania 20r.Umowa_Odn.ozn.poz.dr._pow._i_woj._04.06.2020r 20r. Szczegol.Spec.Technicz._oznakow 20r. dr. powiat. – koszt. ofertowy-Odnowa oznakowania poziomego 20 r. dr. powiatowe-przedmiar -Odnowa oznakowania poziomego 20 r. -przedmiar- DW 340, 342, DK5... Czytaj Więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Złotów - Czeszów Etap IV - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Zapytanie ofertoweCzytaj Więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Złotów - Czeszów Etap IV - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zestawienie złożonych ofert Zapytanie ofertoweCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz – Rościsławice z podziałem na dwa ETAPY- etap II od km 1+650 do km 5+956, gm. Oborniki Śląskie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 2 Sposób montażu bariery na przepuście w km 1+968 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 20r.Ogłoszenie- Przeb.dr. pow. nr 1358D... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości