Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi - Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy, zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy, zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 - czas pracy 25 godz. za każdy sezon zimowy, zadanie nr 4 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej dawna DK 5 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZUD drogi wojewódzkie w sezonie 2020-2021 27.11.2020 r. Informacja z otwarcia ofert ZUD drogi wojewódzkie 2020-2021 20 r. Ogłosz. ZUD dr. woj. 20-21 r. zad.... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica – północ - czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 2a - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych , teren gminy Trzebnica – południe - czas pracy około 200 godz. całomiesięczny dyżur, zadanie nr 4 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki Śląskie - czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZUD drogi powiatowe 2020-2021 – zad nr 2a Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZUD drogi powiatowe 2020-2021- zadanie nr 2 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania –... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawy: Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zad. nr 1 - zakup i dostawa piasku w ilości 3 000 Mg

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.11.2020 r. Informacja z otwarcia ofert – zakup i dostawa piasku 20 r.Ogł. o zamówieniu- zad. nr. 1-in.kryt_.suk_.dostawa-mater.do-ZUD-w-sez.2020-2021r.-21.10.2020r. 20-r.SIWZ-in.kryt_.suk_.dostawa-mater.do-ZUD-w-sez.2020-2021r.-21.10.2020r. 20 r. Umowa (piasek) załącznik nr... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1319 D na odcinku za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1110 D w stronę miejscowości Czarny Las

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.11.2020r. Informacja z otwarcia ofert – przebudowa dr. pow. 1319D 20r.Ogłoszenie o zamówieniu-Przeb.dr. pow.1319 D Nowe Domy- Czarny Las-15.10.2020r 20r. SIWZ in.kryt.Przeb.dr. pow.1319 D Nowe... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Remont nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 340 w m. Zawonia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.11.2020 r. Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ 21.10.2020r. Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ Załącznik do Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ -Formularz... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości