Przetargi

Zapytanie ofertowe mechaniczna ścinka poboczy przy drodze wojewódzkiej nr 340

zapytanie ofertowe ścinka poboczy DW 340 (01) zał. 3 do zapytania ścinka poboczy dr. woj. 340Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno - asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 na potrzeby ZDP w Trzebnicy w 2020 r. z podziałem na zadania: - zadanie nr 1 – sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno - asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 dla Obwodu Drogowego w Trzebnicy ul. Łączna 1c; - zadanie nr 2 – sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno - asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 dla Obwodu Drogowego w Żmigrodzie ul. Wrocławska 46.

20r.SIWZ_-in.kryt.suk.sprzedaz_miesz.min.-asf._w_2020_r.-_15.01.20r 20r.Umowa_-_Sukc._sprzedaz_miesz._min._asf.w_2020_r.-15.01.2020 r. 20r.Oglosz._Suk.sprzedaz_miesz.min.-asf._w_2020 r.Czytaj Więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE: Na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących stały nadzór archeologiczny dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Powidzko, gm. Żmigród".

Zapytanie ofertowe Archeolog Powidzko dr pow. 1329DCzytaj Więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE: Na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących stały nadzór archeologiczny dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów- Biedaszków Wielki".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zestawienie złożonych ofert do zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe Archeolog Janiszow-Biedaszków Wielki droga pow. 1331 DCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów służbowych i jednostek sprzętowych w 2020 r. należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy bądź będących w użyczeniu z podziałem na zadania

Informacja z otwarcia ofert 20r.Oglosz. suk. sprzedaż paliw -2020 r 20r.SIWZ -in.kryt. suk.sprzedaż paliw w 2020 r 20r.Umowa -Sukc.sprzedaż paliw – 03.01.2020 r. -wzórCzytaj Więcej »

Starsze wiadomości