Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Powidzko

20r. Ogłoszenie o zamówieniu Przeb. dr. pow. nr 1329D polegajaca na budowie chodnika w miejsc. Powidzko 14.09.2020r. 20r. SIWZ Przeb. dr. pow. nr 1329D polegajaca na budowie chodnika w miejsc.... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1319 D na odcinku za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1110 D w stronę miejscowości Czarny Las

20 r. Ogłoszenie o zamówieniu-Przeb.dr. pow.1319 D Nowe Domy- Czarny Las – 11.09.2020r 20 r. SIWZ in.kryt.Przeb.dr. pow.1319 D Nowe Domy- Czarny Las – 11.09.2020r 20r. Umowa in.kryt.Przeb.dr. pow.1319 D... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D Piotrkowiczki – Mienice Etap III

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ Wyjaśnienie nr 1 i nr 2 do SIWZ 20r. Ogłoszenie o zamówieniu in.kryt.Przeb.dr. pow.1365D Piotrkowiczki-Mienice etapIII – 07.09.2020r 20r. SIWZ in.kryt.Przeb.dr. pow.1365D Piotrkowiczki-Mienice etapIII –... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki - Domanowice - etap III

Informacja z otwarcia ofert 21.09.2020 r. Wyjaśnienie nr 6 i nr 7 do SIWZ Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ 17.09.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ WYJAŚNIENIE... Czytaj Więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1369 D w Szewcach, ul. Nowa''.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zestawienie złożonych ofert do zapytania ofertowego Zapytanie ofertoweCzytaj Więcej »

Starsze wiadomości