Przetargi

Przetarg. Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP I na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331D do końca zabudowań w stronę Kaszyc Wielkich.

19r.Umowa Przeb.dr.1329D pol. bud. chodn. -ETAP I odc. od skrz. 1331D do Kaszyc W. 19r.Og+éosz. Przeb.1329D -ETAP I odc.od skrz.1331D do Kaszyc W. 19r. SIWZ wyn.koszt.Przeb.dr.1329Dpol. bud.chodn.-ETAP I odc.od skrzy+-.1331D... Czytaj Więcej »

Zapytanie ofertowe: Na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych oraz przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328D Borzęcino - Morzęcin Etap II gm. Żmigród"”

Zawiadomienie o wynikach postępowania Zestawienie złożonych ofert Zapytanie ofertoweCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na zadania: zad. nr 1 - zakup i dostawa piasku w ilości 3 000 Mg, zad. nr 2 - zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 2 000 Mg.

Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 19r.Ogłosz. Suk.dost.mat.usz.ZUDpow. i woj. 19-20 Szczeg. Spec.Techn 19r.SIWZ -in.kryt.suk.dostawa mater.do ZUD w sez.2019 -2020 r.- 30.07.19r_ 19r.Umowa -Sukc.dost.mater.do ZUD w sez.2019... Czytaj Więcej »

Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1366D, ul. Pęgowska w Ozorowicach gm. Wisznia Mała".

Zawiadomienie o wynikach postępowania Zestawienie złożonych ofert Zapytanie ofertowe na dokumentacje projektową budowa chodnika DP 1366D Ozorowice.Czytaj Więcej »

Zapytanie ofertowe: Na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących stały nadzór archeologiczny dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D Nowy Dwór - Domanowice Etap I gm. Trzebnica"

Zawiadomienie o wynikach postępowania Zestawienie złożonych ofert Zapytanie ofertoweCzytaj Więcej »

Starsze wiadomości