Zamówienia do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453 D koło miejscowości Złotów.

zapytanie ofertowe projekt przebudowa mostu Złotów (5) zał. nr2 mapa zał. nr3_Przegląd rozszerzony_Złotów zał. nr4 Książka obiektu_Złotów zał. nr5 inwentaryzacja geometryczna zapytanie-ofertowe-projekt-przebudowa-mostu-Złotów-5 (2)  (plik .doc)  Czytaj Więcej »

Zapytanie ofertowe na: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Wielka Lipa - Rościsławice.

Zawiadomienie o złożonych ofertach odp. zapytanie ofertowe projekt drogowy Wielka Lipa – Roscisławice (3,1)   1.  zapytanie ofertowe projekt drogowy Wielka Lipa – Roscisławice (3) 2.załącznik nr 2 do zapytaniaCzytaj Więcej »

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zaprasza do składania ofert na zadanie: „zakup fabrycznie nowej przyczepy rolniczej o ładowności 6000kg wraz z dostawą do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy” na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku .

ogloszenie o wyborze oferty   Zarzad_Drog_Powiatowych_w_Trzebnicy_zaprasza_do_skladania_ofert_na_zadanie zakup_fabrycznie_nowej_przyczepyCzytaj Więcej »