Zamówienia do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe mechaniczna ścinka poboczy przy drodze wojewódzkiej nr 340

zapytanie ofertowe ścinka poboczy DW 340 (01) zał. 3 do zapytania ścinka poboczy dr. woj. 340Czytaj Więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE: Na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących stały nadzór archeologiczny dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Powidzko, gm. Żmigród".

Zapytanie ofertowe Archeolog Powidzko dr pow. 1329DCzytaj Więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE: Na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących stały nadzór archeologiczny dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów- Biedaszków Wielki".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zestawienie złożonych ofert do zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe Archeolog Janiszow-Biedaszków Wielki droga pow. 1331 DCzytaj Więcej »

Zapytanie ofertowe: Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt i ich szczątków z pasa drogowego dróg powiatowych oraz wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Ogłoszenie o wyborze oferty Zestawienie złozonych ofert Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt i ich szczątków z pasa drogowego dróg powiatowych oraz wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego.Czytaj Więcej »

Zapytanie ofertowe: Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt i ich szczątków z pasa drogowego dróg powiatowych oraz wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Zestawienie złożonych ofert Odpowiedź na zapytanie ofertowe Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt i ich szczątków z pasa drogowego dróg powiatowych oraz wojewódzkich na terenie... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości