Zamówienia do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe: Nasadzenia i pielęgnacja przez okres 36 miesięcy drzew w pasach dróg powiatowych Powiatu Trzebnickiego w ilości 284 sztuk.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zestawienie ofert nasadzenie i pielęgnacja Wyjaśnienie nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego 03.02.2021 r. Zapytanie ofertowe 29.01.2021 r.Czytaj Więcej »

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021Czytaj Więcej »

Zapytanie ofertowe: Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt i ich szczątków w tym dzików z pasa drogowego dróg powiatowych oraz wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.12.2020 r. ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 11.12.2020 r. Zapytanie ofertowe Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt i ich szczątków w tym dzików... Czytaj Więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1369 D w Szewcach, ul. Nowa''.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zestawienie złożonych ofert do zapytania ofertowego Zapytanie ofertoweCzytaj Więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Złotów - Czeszów Etap IV - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego Zestawienie złożonych ofert do zapytania ofertowego Zapytanie ofertoweCzytaj Więcej »

Starsze wiadomości