Zamówienia powyżej 130 tys. zł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawy - Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021- zakup i dostawa piasku w ilości 4 000 Mg.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.02.2021r. Informacja z otwarcia ofert 15.02.2021 r. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 15.02.2021 r. 21r. Ogłoszenie o zamówieniu -dostawa piasku... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane - Złotów-Czeszów IV Etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Informacja z otwarcia ofert 18.02.2021r. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 18.02.2021 r. Wyjaśnienie nr 6 do SWZ 16.02.2021r. Wyjaśnienie nr 5 do SWZ Złotów-Czeszów 12.02.2021... Czytaj Więcej »

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021Czytaj Więcej »