Zamówienia powyżej 130 tys. zł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane - Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Ruda Żmigrodzka – Etap I

Informacja z otwarcia ofert 07.05.2021r.. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 07.05.2021r. 21r. Ogłoszenie o zamówieniu Ruda Żmigrodzka 21r. SWZ- Ruda Żmigrodzka 21r. Wzór umowy- Ruda... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane - Przebudowa drogi powiatowej nr 1352 D Ligota Strupińska – Etap I

Informacja z otwarcia ofert 04.05.2021r. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 04.05.2021r. Wyjaśnienie nr 3 do SWZ 30.04.2021r. Wyjaśnienie nr 2 do SWZ 29.04.2021r. Wyjaśnienie nr... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1347 D ul. Żmigrodzka w Prusicach

Informacja z otwarcia ofert 06.05.2021r. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 06.05.2021r. Wyjaśnienie nr 3 do SWZ 29.04.2021r. Wyjaśnienie nr 1 i nr 2 do SWZ... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane - Przebudowa drogi powiatowej nr 1351 D poprzez budowę chodnika w miejscowości Piotrkowice

Informacja z otwarcia ofert 01.04.2021 r. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 01.04.2021 r. 21 r. Ogłoszenie o zamówieniu chodnik Piotrkowice 21 r. Ogłoszenie o zmianie... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane - Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Szewce – cz. 3, km od 1+283,59 do 1+511,09

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 21.04.2021r. Informacja z otwarcia ofert 31.03.2021 r. Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 31.03.2021 r. Wyjaśnienie nr 2 do SWZ 25.03.2021... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości