Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Polepszenie jakości utrzymania dróg powiatowych poprzez dosprzętowienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy. Leasing operacyjny z opcją wykupu 1 szt. fabrycznie nowej koparki kołowej wraz z osprzętem.

17r.Ogloszenie leasing koparki 17r. SIWZ – Leasing 1 szt. kop.koł.z osp 17r.Ogólne warunki umowy – koparka 22.09.2017rCzytaj Więcej »

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania

17r.Ogłosz. ZUD woj. 17-18 SPECYF.TECHNICZ 17r. SIWZ-in.kryt.ZUD woj. – 2017-2018r-1przet 17r. załącznik nr 3 do por.DSDiK 17r. Umowa ZUD woj. – 1 przet. – 21.9.17Czytaj Więcej »

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz usuwanie zatorów śnieżnych na drogach wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania

17r.Ogłosz. ZUD pow. 17-18 SPECYF.TECHNICZ 17r. SIWZ-in.kryt.ZUD pow. – 2017-2018r-1przet 17r. Umowa ZUD pow. – 1 przet. – 20.09.17Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: zad. nr 1 - zakup i dostawa piasku w ilości 3 000 Mg, zad. nr 2 - zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 800 Mg.

Ogłoszenie o wyborze oferty dost. piasku Ogłoszenie o wyborze oferty dost.soli   Informacja z otwarcia ofert   17r.Ogłosz. Suk.dost.mat.usz.ZUDpow. 17-18 17r. SIWZ – suk.dost.mat.uszorst.ZUD 17-18r 17r.Umowa – dostawa mat.ZUD pias.i... Czytaj Więcej »

(ROZSTRZYGNIĘTY) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Kędzie -Barkowo II etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych. Droga powiatowa nr 1323D, długość odcinka 990 m, gm. Żmigród.

Rozstrzygniecie postępowania Informacja z otwarcia ofert Kedzie – Barkowo II 17r.Oglosz. Kędz.-Bark.IIetap-dr.doj. gr.roln 17r.SIWZ -cen.rycz.-dr.pow.1323D Kędz.-Bark. II etap doj.grun.rol Deczyja – pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Inf. dot. BIOZ Opinia... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości