Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2020 r., z podziałem na zadania: - zadanie nr 1 – drogi powiatowe; - zadanie nr 2 – drogi wojewódzkie.

20r.Oglosz._Odn.ozn.poz.dr.pow._i_woj 20r.SIWZ_Odn.ozn.poz. podział na zadania 20r.Umowa_Odn.ozn.poz.dr._pow._i_woj._04.06.2020r 20r. Szczegol.Spec.Technicz._oznakow 20r. dr. powiat. – koszt. ofertowy-Odnowa oznakowania poziomego 20 r. dr. powiatowe-przedmiar -Odnowa oznakowania poziomego 20 r. -przedmiar- DW 340, 342, DK5... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz – Rościsławice z podziałem na dwa ETAPY- etap II od km 1+650 do km 5+956, gm. Oborniki Śląskie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 2 Sposób montażu bariery na przepuście w km 1+968 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 20r.Ogłoszenie- Przeb.dr. pow. nr 1358D... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz – Rościsławice z podziałem na dwa ETAPY- etap II od km 1+650 do km 5+956, gm. Oborniki Śląskie

Unieważnienie postępowania Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ Wyjaśnienie nr 1 i nr 2 do SIWZ 20r. SIWZ in.kryt.Przeb. dr. pow.nr 1358D na odc. Uraz-Rościsł.z podz. na... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w zakresie budowy chodnika od miejscowości Trzebnica do m. Raszów, gm. Trzebnica.

Przedłużenie terminu związania ofertą Informacja z otwarcia ofert budowa chodnika Trzebnica-Raszów 20r. SIWZ in.kryt.Przeb.dr.pow. nr 1341D-bud.chodn. T-ca-Raszów -09.04.20r. 20r.Ogłosz. Przeb.dr.pow.nr 1341D-bud. chodn.T-ca – Raszów – 09.04.20 r. 20r.Umowa Przeb.dr.pow.nr 1341D... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świątnikach (część pasa drogi powiatowej nr 1340D), gm. Trzebnica.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja z otwarcia ofert wyjaśnienie nr 4 Świątniki inf. o otwieraniu ofert w okresie pandemii wyjaśnienie nr 2 i 3 do SIWZ Świątniki Wyjaśnienie nr... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości