Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2017r.

  17r.Ogłosz.-odn.ozn.dr.woj.i pow 17r.SIWZ -cen. koszt.-odn.ozn.po.dr.woj.i pow Szczegół.Spec.Technicz.-oznakow 17r. Wzór um. odn.ozn.poz. dr. woj i pow. – 12.7.2017 r Prze – Odnowa oznakowania poziomego na dr. wojewódzkich – 2017 r... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy | Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: zad. nr 1 - zakup i dostawa piasku w ilości 3 000 Mg, zad. nr 2 - zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 800 Mg.

Uniewaznienie postępowania – dost. mat. do ZUD Zestawienie ofert 17r.Ogłosz. Suk.dost.mat.usz.ZUDpow. 17-18 17r. SIWZ – suk.dost.mat.uszorst.ZUD 17-18r Spec.Techn 17r.Umowa – dostawa mat.ZUD pias.i soli. – 6.7.2017 rCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Kędzie -Barkowo II etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych. Droga powiatowa nr 1323D, długość odcinka 990 m, gm. Żmigród.

Informacja z otwarcia ofert Kędzie – Barkowo II 17r.Oglosz. Kędz.-Bark.IIetap-dr.doj. gr.roln 17r.SIWZ -cen.rycz.-dr.pow.1323D Kędz.-Bark. II etap doj.grun.rol 17r. Wzór um. dr.nr 1323 Kędzie -Barkowo II etap – 28.6 17r. Przedmiar... Czytaj Więcej »

Plan zamówień publicznych w 2017r.

 Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D i 1453D w m. Złotów (Etap I). 

Ogłoszenie o wyborze oferty Informacja o zlożonych ofertach siwz-przeb.cz.dr.pow.nr1333D i 1453D m.Zlotow(Etap I)-8.02.2017.drCzytaj Więcej »

Starsze wiadomości