Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi - Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów służbowych i jednostek sprzętowych w 2021 r. należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy bądź będących w użyczeniu z podziałem na zadania: - zadanie nr 1 - stacja paliw na terenie gminy Trzebnica; - zadanie nr 2 - stacja paliw na terenie gminy Żmigród.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.12.2020r. Informacja z otwarcia ofert 18.12.2020r. Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 15.12.2020 r. 20r. Ogł. o zamówieniu Sukc. dostawa paliw w 2021r. 20r. SIWZ i... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane - Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Ruda Żmigrodzka – Etap I

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 07.01.2020 r. Informacja z otwarcia ofert 22.12.2020r. Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 18.12.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.12.2020 r. Wyjaśnienie nr 1... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi - Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zadanie nr 4 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki Śląskie - czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZUD dr. pow. – zad. nr 4 Informacja z otwarcia ofert ZUD zad. nr 4 – dr. pow. 2020-2021 20r. Ogłoszenie o zamówieniu ZUD dr.... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi - Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy, zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy, zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 - czas pracy 25 godz. za każdy sezon zimowy, zadanie nr 4 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej dawna DK 5 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZUD drogi wojewódzkie w sezonie 2020-2021 27.11.2020 r. Informacja z otwarcia ofert ZUD drogi wojewódzkie 2020-2021 20 r. Ogłosz. ZUD dr. woj. 20-21 r. zad.... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości