Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno - asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 na potrzeby ZDP w Trzebnicy w 2020 r. z podziałem na zadania: - zadanie nr 1 – sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno - asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 dla Obwodu Drogowego w Trzebnicy ul. Łączna 1c; - zadanie nr 2 – sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno - asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 dla Obwodu Drogowego w Żmigrodzie ul. Wrocławska 46.

20r.SIWZ_-in.kryt.suk.sprzedaz_miesz.min.-asf._w_2020_r.-_15.01.20r 20r.Umowa_-_Sukc._sprzedaz_miesz._min._asf.w_2020_r.-15.01.2020 r. 20r.Oglosz._Suk.sprzedaz_miesz.min.-asf._w_2020 r.Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów służbowych i jednostek sprzętowych w 2020 r. należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy bądź będących w użyczeniu z podziałem na zadania

Informacja z otwarcia ofert 20r.Oglosz. suk. sprzedaż paliw -2020 r 20r.SIWZ -in.kryt. suk.sprzedaż paliw w 2020 r 20r.Umowa -Sukc.sprzedaż paliw – 03.01.2020 r. -wzórCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ROBOTY BUDOWLANE: Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Szewce, część 2 km 0+790,85 – 1+018,12.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja z otwarcia ofert 19r.Ogéosz-Przeb_.dr_.1367Dwraz.-z.-bud.dr.pieszo-rower.od.cment.do.dr.woj.342w.m.Szewce.-cz.2.-km.0+790,85-1+018,12. 19r.-SIWZ-Przeb_.dr_.1367Dwraz.-z.-bud.dr.pieszo-rower.od.cment.do.dr.woj.342w.m.Szewce.-cz.2.-km.0+790,85-1+018,12. 19r.Umowa-Przeb.dr_.1367Dwraz.-z.-bud.dr.pieszo-rower.od.cment.do.dr.woj.342w.m.Szewce.-cz.2.-km0+790,85-1+018,12_ CZĘŚĆ_OPISOWA_CZ_2 1.Orientacja 2.Plan-sytuacyjny-szewce-cz-2 3.PRN_SZEWCE_cz_2 4.Niweleta-szewce-cz-2 5.Profil_kanal_cz-2 6.Elementy odwodnienia_cz-2 7.Przekroje-pop-cz-2 Przedmiar robót_cz_2 SST_cz_2_4 Decyzja konserwator SzewceCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Roboty budowlane: Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D Złotów - Czeszów etap III, gm. Zawonia.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja z otwarcia ofert 19r.Ogłosz. Przeb.części dr.1333D Złotow -Czeszów etap III – 22.10.19 r. 19r. SIWZ in.kryt.Przeb.części dr.1333D Złotów -Czeszów etap III -22.10.19r. 19r.Umowa Przeb.... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1368D Ligota Piękna – Malin - Kryniczno

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o wyborze oferty WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZWIĄZANIA Z OFERTĄ INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Ogłoszenie nr 611434 Część I SIWZ – IDW_z nr... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości