Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D Piotrkowiczki –Mienice – ETAP 2, gm. Wisznia Mała.

Ogłoszenie o zamówieniu.Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno - asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 na potrzeby ZDP w Trzebnicy w 2019 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o zamówieniu.Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1331D na odcinku Ujeździec Wielki – Domanowice etap I i II.

Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 6 do SIWZ Wyjaśnienie nr 4 i 5 do SIWZ Kosztorys ofertowy 21.03.2019r. Wyjaśnianie nr do SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu. Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D ul. Parkowa w Wilczynie, gm. Oborniki Śląskie.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienie do SIWZ Zaktualizowany projekt budowlano – wykonawczy Opinia geotechniczna    Wyjaśnianie... Czytaj Więcej »

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019r. Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości