Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica – północ - czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur. zadanie nr 4 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki Śląskie - czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur. Uwaga: Podany powyżej czas pracy jest szacunkowy.

Informacja z otwarcia ofert 17r.Ogłosz. ZUD pow. 17-18.-5 przet Specyfikacja Techniczna 17r. SIWZ-in.kryt.ZUD pow. – 17-18r-5 przet 17r. Umowa – 07.12.2017 r.-5 przetCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342, nr 340, nr 341 i nr 404 - czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 339 - czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, Uwaga: Podany powyżej czas pracy jest szacunkowy.

Ogłoszenie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 17r. SIWZ-in.kryt.ZUD woj.-17-18r-5 przet 17r. Umowa – 06.12.2017 r.-5 przet 17r.Ogłosz. ZUD woj. 17-18 -5 przetarg SPECYF.TECHNICZCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz usuwanie zatorów śnieżnych na drogach wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica – północ - czas pracy około 200 godz. i czas dyżuru około 200 godz. zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Zawonia - czas pracy około 200 godz. i czas dyżuru około 200 godz. zadanie nr 4 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki Śląskie - czas pracy około 200 godz. i czas dyżuru około 200 godz. zadanie nr 5 - usuwanie zatorów śnieżnych na drogach powiatowych i wojewódzkich – teren Obwodu Drogowego w Trzebnicy - czas pracy około 70 godz. zadanie nr 6 - usuwanie zatorów śnieżnych na drogach powiatowych i wojewódzkich – teren Obwodu Drogowego w Żmigrodzie - czas pracy około 70 godz. Uwaga: Podane powyżej czasy pracy i dyżuru są szacunkowe.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Unieważnienie postepowania DP Informacja z otwarcia ofert DP 17r.Ogłosz. ZUD pow. 17-18.-4 przet Specyfikacja Techniczna 17r. SIWZ-in.kryt.ZUD pow. – 2017-2018r-4przet 17r. Umowa ZUD pow. –... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342, nr 340, nr 341 i nr 404 - czas pracy około 200 godz., czas dyżuru około 200 godz. i ilości mieszanki piaskowo – solnej (Materiał) około 300 Mg, zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 339 - czas pracy około 200 godz., czas dyżuru około 200 godz. i ilości mieszanki piaskowo – solnej (Materiał) około 200 Mg, Uwaga: Podane powyżej czasy pracy, dyżuru i ilości mieszanki są szacunkowe.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 17r.Ogłosz. ZUD woj. 17-18 -4 przetarg 17r. Umowa ZUD woj. – 3 przet. – 20.11.17 17r. SIWZ-in.kryt.ZUD woj.-zm. – 2017-2018r-4 przet._ Specyfikacja TechnicznaCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania:

Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DW Informacja z otwarcia ofert ZUD DW 17r. SIWZ-in.kryt.ZUD woj.-zm. – 2017-2018r-3 przet._ 17r. Umowa ZUD woj. – 3 przet. – 6.11.17... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości