Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1319D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 439 w stronę miejscowości Nowe Domy.

18r.Ogłosz. Przeb.dr.1319D odc.439-Nowe Domy 18r. SIWZ in.kryt.Przeb.dr.1319D odc.439 -Nowe Domy 18r.Wzór um.przeb.dr.1319D odc.439-Nowe Dom.-Radc.Pr.-16.05.18r Kosztorys Ofertowy Specyfikacje Przedmiar Projekt przebudowy drogiCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Sukcesywna dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej typu beton asfaltowy dla kategorii ruchu KR 1- 4 na potrzeby ZDP Trzebnica w 2018 r. 

Unieważnienie postępowania 18r. SIWZ – dostawa betonu asfaltowego.-3 przet 18r.Ogłosz.dost.miesz.min.-asfaltowej-3przet 18r.Umowa – dostawa betonu asfaltowegoCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko ETAP I – budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111D na odcinku od ul. Kolejowej do kościoła.

Informacja z otwarcia ofert 18r.Ogłosz. Bud.chodn.dr.nr 1111DKorzeń.ETAP I 18r. SIWZ in.kryt.Bud.chodn.dr. nr 1111DKorzeń.Etap I 18r.Wzór um. bud.chodn.dr.nr 1111 D – 7.05.18 r Przedmiar Projekt chodnika w m. Korzeńsko OfertowyCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko ETAP I – budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111D na odcinku od ul. Kolejowej do kościoła.

Unieważnienie postepowania 18r. SIWZ in.kryt.Bud.chodn.dr. nr 1111DKorzeń.Etap I 18r.Ogłosz. Bud.chodn.dr.nr 1111DKorzeń.ETAP I 18r.Wzór um. bud.chodn.dr.nr 1111 D – 6.04.18 r Ofertowy Projekt chodnika w m. Korzeńsko PrzedmiarCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Kędzie – Barkowo III Etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych. Przebudowa części drogi powiatowej nr 1323D na odcinku od miejscowości Barkowo w stronę miejscowości Kędzie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przedłuzenie terminu związania z ofertą Informacja z otwarci ofert Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 18r.Ogłosz. Kędzie-Bark.IIIEtap-dr.doj.do gr.rol.nr 1323D. 18r. SIWZ in.kryt.Przeb.dr.1323DBark.-Kędz.- wyn.ryczał.8.03.18r. 18r.Wzór um. dr.nr... Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości