Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Przetarg. Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP I na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331D do końca zabudowań w stronę Kaszyc Wielkich.

19r.Umowa Przeb.dr.1329D pol. bud. chodn. -ETAP I odc. od skrz. 1331D do Kaszyc W. 19r.Og+éosz. Przeb.1329D -ETAP I odc.od skrz.1331D do Kaszyc W. 19r. SIWZ wyn.koszt.Przeb.dr.1329Dpol. bud.chodn.-ETAP I odc.od skrzy+-.1331D... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na zadania: zad. nr 1 - zakup i dostawa piasku w ilości 3 000 Mg, zad. nr 2 - zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 2 000 Mg.

Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 19r.Ogłosz. Suk.dost.mat.usz.ZUDpow. i woj. 19-20 Szczeg. Spec.Techn 19r.SIWZ -in.kryt.suk.dostawa mater.do ZUD w sez.2019 -2020 r.- 30.07.19r_ 19r.Umowa -Sukc.dost.mater.do ZUD w sez.2019... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1319D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 439 w stronę miejscowości Nowe Domy.

Informacja z otwarcia ofert   19r. SIWZ in.kryt.Przeb.dr.1319D odc.439 -Nowe Domy.-1 przet 19r.Ogłosz. Przeb.dr.1319D odc.439-Nowe Domy- 1 przetarg 19r.Umowa Przeb.dr.1319D odc.439-Nowe Domy-18.07.2019r Kosztrys ofertowy – lipiec 2019 Przedmiar robót –... Czytaj Więcej »

Odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 43+300 do km 44+298 wraz z dwoma zatokami autobusowymi.

Ogłoszenie o zamówieniu. Czytaj Więcej »

Starsze wiadomości