Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ROBOTY BUDOWLANE: Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Szewce, część 2 km 0+790,85 – 1+018,12.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja z otwarcia ofert 19r.Ogéosz-Przeb_.dr_.1367Dwraz.-z.-bud.dr.pieszo-rower.od.cment.do.dr.woj.342w.m.Szewce.-cz.2.-km.0+790,85-1+018,12. 19r.-SIWZ-Przeb_.dr_.1367Dwraz.-z.-bud.dr.pieszo-rower.od.cment.do.dr.woj.342w.m.Szewce.-cz.2.-km.0+790,85-1+018,12. 19r.Umowa-Przeb.dr_.1367Dwraz.-z.-bud.dr.pieszo-rower.od.cment.do.dr.woj.342w.m.Szewce.-cz.2.-km0+790,85-1+018,12_ CZĘŚĆ_OPISOWA_CZ_2 1.Orientacja 2.Plan-sytuacyjny-szewce-cz-2 3.PRN_SZEWCE_cz_2 4.Niweleta-szewce-cz-2 5.Profil_kanal_cz-2 6.Elementy odwodnienia_cz-2 7.Przekroje-pop-cz-2 Przedmiar robót_cz_2 SST_cz_2_4 Decyzja konserwator SzewceCzytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Roboty budowlane: Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D Złotów - Czeszów etap III, gm. Zawonia.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja z otwarcia ofert 19r.Ogłosz. Przeb.części dr.1333D Złotow -Czeszów etap III – 22.10.19 r. 19r. SIWZ in.kryt.Przeb.części dr.1333D Złotów -Czeszów etap III -22.10.19r. 19r.Umowa Przeb.... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1368D Ligota Piękna – Malin - Kryniczno

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o wyborze oferty WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZWIĄZANIA Z OFERTĄ INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Ogłoszenie nr 611434 Część I SIWZ – IDW_z nr... Czytaj Więcej »

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na zadania.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert 19r.Ogłosz. ZUD woj.w sez.19- 20r.-2019 r 19r. SIWZ-in.kryt.ZUD woj.-19-20r-1 przet 19r. Umowa dr. woj. 14.10.2019 r.-1 przet.... Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kaszyce Milickie z podziałem na etapy – ETAP I część środkowa miejscowości.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert 19r.Ogéosz.-Przeb.dr.-1329DKaszyce Milickie-pol.-bud.-chodn.-ETAP-I-odc.od-cz.-środk.-miejsc. 19r.-SIWZ-wyn.koszt_.Przeb_.dr_.1329Dpol.-bud.chodn w miejsc. Kaszyce Milickie-ETAP-I-cz. środk. miejscow. 19r.Umowa-Przeb.dr_.1329D Kaszyce M.-pol.-bud.-chodn.-ETAP-I- cz. środk. miejs_ decyzja na wycinkę nr 1 Decyzja... Czytaj Więcej »

Nowsze wiadomościStarsze wiadomości