Utrudnienia w ruchu

Informacja o utrudnieniach w ruchu w związku z zamknięciem drogi powiatowej w Gminie Zawonia podczas przebudowy mostu.

Trwają utrudnienia w ruchu w związku z inwestycją ,,Rozbiórka obiektu mostowego JNI 01014611 w km 2+626 koło miejscowości Złotów Gmina Zawonia i budowa w jego miejscu przepustu w ciągu drogi... Czytaj Więcej »

Informacja o utrudnieniach w ruchu w związku z inwestycją ,,Przebudowa drogi powiatowe nr 1331D na odcinku Ujeździec Wielki - Janiszów w ramach zadania Janiszów - Biedaszków Wielki - droga dojazdowa do gruntów rolnych"

  Planowany czas utrudnień w związku z prowadzeniem prac na drodze powiatowej będzie trwał trzy tygodnie.Czytaj Więcej »

Droga powiatowa 1400D Szczytkowice - Biedaszków Mały

Czasowe utrudnienia przy przebudowie drogi powiatowej oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego.Czytaj Więcej »