Wykaz dróg

POWIAT TRZEBNICKI – WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

w administracji

Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy

L.p. Numer drogi Przebieg drogi Długość odcinka Klasa drogi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.