Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

[UNIEWAŻNIONY] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 43+300 do km 44+298 wraz z dwoma zatokami autobusowymi.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Prawidłowy PZT Borkowice 18r.Ogłosz. -Przeb.drwoj.340Bork.i zt.autob 18r. SIWZ in.kryt.Przeb.dr.woj.340 Bork.i zat.autob.- wyn.ryczał18r.Wzór um. Przeb.dr.woj.340m.Bork.i zat.autob. –

Czytaj dalej
Skip to content