Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Dzień: 20 listopada 2017

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi. Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz usuwanie zatorów śnieżnych na drogach wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica – północ – czas pracy około 200 godz. i czas dyżuru około 200 godz. zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Zawonia – czas pracy około 200 godz. i czas dyżuru około 200 godz. zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki Śląskie – czas pracy około 200 godz. i czas dyżuru około 200 godz. zadanie nr 5 – usuwanie zatorów śnieżnych na drogach powiatowych i wojewódzkich – teren Obwodu Drogowego w Trzebnicy – czas pracy około 70 godz. zadanie nr 6 – usuwanie zatorów śnieżnych na drogach powiatowych i wojewódzkich – teren Obwodu Drogowego w Żmigrodzie – czas pracy około 70 godz. Uwaga: Podane powyżej czasy pracy i dyżuru są szacunkowe.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Unieważnienie postepowania DP Informacja z otwarcia ofert DP 17r.Ogłosz. ZUD pow. 17-18.-4 przet Specyfikacja Techniczna

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi. Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342, nr 340, nr 341 i nr 404 – czas pracy około 200 godz., czas dyżuru około 200 godz. i ilości mieszanki piaskowo – solnej (Materiał) około 300 Mg, zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 339 – czas pracy około 200 godz., czas dyżuru około 200 godz. i ilości mieszanki piaskowo – solnej (Materiał) około 200 Mg, Uwaga: Podane powyżej czasy pracy, dyżuru i ilości mieszanki są szacunkowe.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 17r.Ogłosz. ZUD woj. 17-18 -4 przetarg 17r. Umowa ZUD woj. – 3 przet. – 20.11.17 17r.

Read More
Skip to content