Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów służbowych i jednostek sprzętowych w 2021 r. należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy bądź będących w użyczeniu z podziałem na zadania: – zadanie nr 1 – stacja paliw na terenie gminy Trzebnica; – zadanie nr 2 – stacja paliw na terenie gminy Żmigród.

Załączniki 20r.-Ogł.-o-zamówieniu-Sukc.-dostawa-paliw-w-2021r. (169 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-SIWZ-i-in.-kryt.-sukc.-dostawa-paliw-10.12.2020r. (54 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-Wzór-umowy-sukc.-dostawa-paliw-10.12.2020r_ (29 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Informacja-z-otwarcia-ofert-18.12.2020r.

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki Śląskie – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

Załączniki 20r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-ZUD-dr.-pow.-2020-2021-zad.-nr-4 (167 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-SIWZ-ZUD-dr.-pow.-zad-nr4-2020-2021 (58 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-Wzór-umowy-ZUD-dr.-pow-zad.-nr-4-2020-2021 (30 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Informacja-z-otwarcia-ofert-ZUD-zad.-nr-4-dr.-pow.-2020-2021

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy, zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy, zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. za każdy sezon zimowy, zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej dawna DK 5 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy

Załączniki 20-r.-Ogłosz.-ZUD-dr.-woj.-20-21-r.-zad.-nr-1-4-przet.nr-1. (124 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-SIWZ-in.kryt_.ZUD-woj.-20-21r-1-przet. (281 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-Umowa-ZUD-woj.-20-21-r.-1-przet.-zał.-nr-2-Radc.Praw_. (112 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Informacja-z-otwarcia-ofert-ZUD-drogi-wojewódzkie-2020-2021

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica – północ – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 2a – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych , teren gminy Trzebnica – południe – czas pracy około 200 godz. całomiesięczny dyżur, zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki Śląskie – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

Załączniki 20-r.-Ogłosz.-ZUD-dr.-pow.20-21-r.-zad.-nr-2-2a-i-4-przet.nr-1. (118 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-SIWZ-in.kryt_.ZUD-pow.-20-21r-1-przet. (307 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-Umowa-ZUD-pow.-20-21-r.-1-przet.-zał.-nr-2-Radc.Praw_. (111 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Informacja-z-otwarcia-ofert-12.11.2020-r.

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawy: Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zad. nr 1 – zakup i dostawa piasku w ilości 3 000 Mg

Załączniki 20-r.Ogł.-o-zamówieniu-zad.-nr.-1-in.kryt_.suk_.dostawa-mater.do-ZUD-w-sez.2020-2021r.-21.10.2020r. (270 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20-r.SIWZ-in.kryt_.suk_.dostawa-mater.do-ZUD-w-sez.2020-2021r.-21.10.2020r. (246 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20-r.-Umowa-piasek-załącznik-nr-1. (35 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Informacja-z-otwarcia-ofert-zakup-i-dostawa-piasku

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1319 D na odcinku za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1110 D w stronę miejscowości Czarny Las

Załączniki 20r.Ogłoszenie-o-zamówieniu-Przeb.dr_.-pow.1319-D-Nowe-Domy-Czarny-Las-15.10.2020r (175 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-SIWZ-in.kryt_.Przeb_.dr_.-pow.1319-D-Nowe-Domy-Czarny-Las-15.10.202r. (57 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-Umowa-in.kryt_.Przeb_.dr_.-pow.1319-D-Nowe-Domy-Czarny-Las-15.10.2020r. (35 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Inf.-dot.-BIOZ

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy: Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zad. nr 1 – zakup i dostawa piasku w ilości 3 000 Mg, zad. nr 2 – zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 2 000 Mg.

Załączniki 20-r.Ogł.-o-zamówieniu-in.kryt_.suk_.dostawa-mater.do-ZUD-w-sez.2020-2021r.-12.10.2020r. (172 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20-r.SIWZ-in.kryt_.suk_.dostawa-mater.do-ZUD-w-sez.2020-2021r.-12.10.2020r. (251 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20-r.Szczeg.-Spec.Techn_ (34 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-Załącznik-nr-1-Umowa-12.10.2020r.

Read More
Skip to content