Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342, nr 340, nr 341 i nr 404 – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 339 – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, Uwaga: Podany powyżej czas pracy jest szacunkowy.

Ogłoszenie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 17r. SIWZ-in.kryt.ZUD woj.-17-18r-5 przet 17r. Umowa – 06.12.2017

Czytaj dalej
Skip to content