Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

[UNIEWAŻNIONY]OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 43+300 do km 44+298 wraz z dwoma zatokami autobusowymi.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 18r.Ogłosz. -Przeb.drwoj.340Bork.i zt.autob.-2przet 18r.SIWZ in.kryt.Przeb.dr.woj.340 Bork.i zat.aut.-wyn.rycz.-2przet 18r.Wzór um. Przeb.dr.woj.340m.Bork.i zat.autob. – 2 przet Tytułowa przedmmiar

Czytaj dalej
Skip to content