Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Dzień: 14 września 2020

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Powidzko

Załączniki 20r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-Przeb.-dr.-pow.-nr-1329D-polegajaca-na-budowie-chodnika-w-miejsc.-Powidzko-14.09.2020r. (173 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-SIWZ-Przeb.-dr.-pow.-nr-1329D-polegajaca-na-budowie-chodnika-w-miejsc.-Powidzko-14.09.2020r. (57 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-Umowa-wzór.Przeb_.-dr.-pow.-nr-1329D-polegajaca-na-budowie-chodnika-w-miejsc.-Powidzko-14.09.2020r. (37 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-chodnik-Powidzko-20.10.2020r.

Read More
Skip to content