Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Dzień: 20 sierpnia 2021

Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,, Rozbudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 – etap ostatni” (odcinek od km 35+741 do km 36+210 – etap 3a).

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/abf08607-01e3-4b4b-91ef-242aa46ed598 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.11.2021r. (520 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)12.11.2021 Informacja z otwarcia ofert 08.09.2021 r.

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego” z podziałem na trzy odcinki.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/42677d8b-869f-41a0-b63e-843b5c751850 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.10.2021r. (713 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)01.10.2021 Informacja z otwarcia ofert 13.09.2021 r.

Read More
Skip to content