Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Zamówienia powyżej 130tys

Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1-4 na potrzeby ZDP w Trzebnicy w 2022 r. z podziałem na zadania.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a9ead49-7b30-4cb6-b0e3-16e3f584b60c Załączniki Ogłoszenie o wyborze najorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania 17.02.2022r. (514 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)17.02.2022 Informacja z

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów służbowych i jednostek sprzętowych w 2022 r. należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy bądź będących w użyczeniu z podziałem na zadania: zadanie nr 1- stacja paliw na terenie gminy Trzebnica, zadanie nr 2 – stacja paliw na terenie gminy Żmigród.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/971a94ac-a923-490e-9a15-d5e7f9d863eb Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.12.2021 r. (387 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)29.12.2021 Informacja z otwarcia ofert 16.12.2021

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Uraz – Rościsławice z podziałem na dwa etapy – Etap I od km 0+000 do km 1+650, gm. Oborniki Śląskie” z podziałem na trzy odcinki

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0b73fa37-ef3d-4033-96bc-41e6497dd9c2 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Uraz-Rościsławice etap I (400 kB) Dodany przez (Aleksandra Szafraniec)27.12.2021 Informacja z otwarcia ofert

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania:
zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4e7da1c2-6270-43c3-b307-22a4a5df0815 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. nr 3. (256 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)10.12.2021 Informacja z otwarcia ofert

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f8bc5785-2a99-432e-898d-6565124117ba Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 29.11.2021 r. (281 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)29.11.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej 359 (dawna DK 5) – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dc313d7f-2052-45a3-b97f-af0174eb3edf Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. nr 2 i zad. nr 4 (495 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)30.11.2021

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Dobrosławice – Przedkowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2d4af5dc-eb2d-4648-92f0-1ef3a39dd99a Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18.01.2022 (285 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)18.01.2022 Zestawienie ofert Przebudowa dr.pow. nr 1321D Dobrosławice-Przedkowice

Read More
Skip to content