Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Dokonano odbioru końcowego zadania pn. ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453 D w miejscowości Złotów na długości 596 m, gm. Zawonia”.

W dniu 05.05.2017 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania pn. ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453 D w miejscowości Złotów na długości 596 m, gm. Zawonia”.

Podczas odbioru obecni byli m.in. Pan Waldemar Wysocki – Starosta Powiatu Trzebnickiego, Pan Jerzy Trela – Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego, Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia, Pan Bogusław Rubaszewski – Radny Rady Powiatu Trzebnickiego, Pan Marek Krzewiński – Kierownik Budowy.

Wykonawcą robót w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego była firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5 A, 52-200 Wrocław.

Wartość umowy z Wykonawcą wraz z dwoma aneksami do umowy: 329 808,25 zł brutto.

Realizację robót rozpoczęto w dniu: 30.11.2016 r.

Przebudowano drogę na odcinku od granicy powiatów Trzebnickiego i Oleśnickiego (od obiektu mostowego) do cmentarza w miejscowości Złotów.

W ramach prac zostały wykonane m.in.:

a) nowa jezdnia asfaltowa o szerokości 5,5 mb,

b) wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez ułożenie siatki wzmacniającej z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączonych asfaltem,

c) pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o szerokości 0,75 m,

d) zjazdy publiczne,

e) przepusty pod zjazdami wraz z prefabrykowanymi ściankami czołowymi,

f) odmulenie istniejącego rowu na przebudowywanym odcinku drogi,

g) bariery energochłonne na obiekcie mostowym, w granicach Powiatu Trzebnickiego.

Z uwagi na lokalizację prace były prowadzone pod nadzorem archeologicznym na podstawie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

NA SKRÓTY

Skip to content