Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-10
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.

Wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosowywania do dostępności.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Zabiegło, Aleksandra Szafraniec.
 • E-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl
 • Telefon: 713870617

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Na teren Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy można wjechać samochodem od ul. Łącznej. Wejście do budynku znajduje się w odległości 80 m od bramy wjazdowej. Budynek jest parterowy, wejście do sekretariatu nie stanowi przeszkód dla osób na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowym miejscem do obsługi interesantów jest pokój konferencyjny, do którego utrudnione jest wejście dla osób niepełnosprawnych, ponieważ należy wejść do niego po dwóch stopniach.

Toaleta jest częściowo dostosowana do osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brail’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących, ani pętli indukcyjnych. Na obecną chwilę nie ma możliwości skorzystania z tłumacza PJM.

Parking jest ogólnodostępny, w trakcie wyznaczania miejsca dla pojazdu osób niepełnosprawnych.

 

NA SKRÓTY

Skip to content