Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Dane osobowe

Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych

  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ulica
    Łączna 1c, 55-100 Trzebnica.
    poczta elektroniczna: drogi@powiat.trzebnica.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu …………….Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
  3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące operacji, które Administrator wykonuje na danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres drogi@powiat.trzebnica.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica.
  4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  5. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

NA SKRÓTY

Skip to content