Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Zakończono realizację zadania pn.: ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1371 D w miejscowości Zawonia (ul. Milicka) polegająca na budowie chodnika z podziałem na zadania”. Gmina Zwonia.

Zakończono realizację zadania pn.: ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1371 D w miejscowości Zawonia (ul. Milicka) polegająca na budowie chodnika z podziałem na zadania:

zadanie nr 1 – Etap I – Długość chodnika 370 m od skrzyżowania ul. Milickiej z ul. Jaśminową do zjazdu do firmy FreeKids s.c.,

zadanie nr 2 – Etap II – Długość chodnika 293 m od zjazdu do firmy FreeKids s.c. do skrzyżowania ul. Milickiej z ul. Topolową”.

W ramach inwestycji wykonano jednostronny chodnik przy ul. Milickiej w Zawoni o łącznej długości 663 mb. Wartość umowy z wykonawcą robót: 361 629,81 zł brutto.

Prace były realizowane w ramach umowy w sprawie partnerstwa z dnia 29.05.2018 r. pomiędzy Gminą Zawonia a Powiatem Trzebnickim, na zadanie pn. ,,Budowa chodników w gm. Zawonia partnerstwo 50/50” do kwoty 200 000 zł.

Odbiór końcowy odbył się w dniu 10.10.2018 r.

Wykonawcą budowy chodnika po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego był Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp, ul. Zielona 4, 55-106 Czeszów.

NA SKRÓTY

Skip to content