Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Obecnie wykonywane prace bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

W związku z licznymi zgłoszeniami użytkowników dróg powiatowych dotyczących wystających w stronę jezdni gałęzi krzaków powodujących zawężenie pasa ruchu na jezdni oraz haczących o lusterka przejeżdżających pojazdów, obecnie na drogach powiatowych wykonywane są głównie prace związane z usuwaniem zakrzaczeń przydrożnych.

Zakrzaczenia są likwidowane za pomocą:

 • mechanicznego ścinania piłami spalinowymi i rębakowania,

lub

 • mulczowania i następnie mechanicznego ścinania pozostałych gałęzi i pniaków.

Prace wykonywane są za pomocą sił własnych pracowników drogowych Obwodu Drogowego w Trzebnicy oraz Obwodu Drogowego w Żmigrodzie a także za pomocą firm zewnętrznych.

Miejsca prowadzenia prac w ostatnich dniach:

 1. Drogi powiatowe nr 1339 D oraz 1371 D. Głuchów Dolny – Piersno – Skotniki – Tarnowiec.

Firma wykonująca prace:

NIEMROL Usługi Rolnicze

Franciszek Niemiec

 1. Stary Wołów 59

56-100 Wołów.

 1. Droga powiatowa nr 1371 D. Zawonia – Czeszów.

Siły własne – pracownicy drogowi Obwodu Drogowego w Trzebnicy.

 1. Droga powiatowa nr 1454 D. Czeszów – Kuźniczysko.

Siły własne – pracownicy drogowi Obwodu Drogowego w Trzebnicy.

 1. Droga powiatowa nr 1367 D. Strzeszów – Szewce.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Milicka 21, 55-100 Trzebnica.

 1. Droga powiatowa nr 1362 D. Od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 341 – Raków – Kotowice.

SOLTERM Włodzimierz Pastuszak, Niwnice 127, 59-600 Lwówek Śląski.

 1. Droga powiatowa nr 1369 D. Rogoż – Szewce.

Firma wykonująca prace:

NIEMROL Usługi Rolnicze

Franciszek Niemiec

 1. Stary Wołów 59

56-100 Wołów

oraz

siły własne – pracownicy drogowi Obwodu Drogowego w Trzebnicy.

Ponadto prace zrealizowane lub w trakcie realizacji są na następujących drogach powiatowych:

 1. a) nr 1320 D Radziądz – Gatka,
 2. b) nr 1321 D Radziądz – Ruda Żmigrodzka,
 3. c) nr 1348 D oraz nr 1330 D Oborniki Śląskie – Prusice,
 4. d) nr 1343 D ul. Węgrzynowska w Trzebnicy,
 5. e) nr 1400 D Trzebnica – Szczytkowice – Komorowo,
 6. f) nr 1354 D Górowo – Skokowa,
 7. g) nr 1353 D Górowo – Strupina,
 8. h) nr 1352 D Strupina – Ligota Stupińska,
 9. i) nr 1366 D Ozorowice – w stronę miejscowości Pęgów.

Pracownicy drogowi Obwodu Drogowego w Żmigrodzie w ostatnim czasie wykonywali prace przy wycince zakrzaczeń przydrożnych przy drogach powiatowych:

 1. a) nr 1403 D Niezgoda – Wilkowa,
 2. b) nr 1321 D Osiek – Przedkowice.

Rozpoczęto siłami własnymi pracowników Obwodu Drogowego w Trzebnicy prace polegające na uzupełnieniu zaniżonych poboczy materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 mm przy drodze powiatowej nr 1369 D Szewce – Rogoż.

W terminie do 08.03.2019 r. planowane jest wycięcie wraz z wykarczowaniem korzeni zakrzaczenia przy drodze powiatowej nr 1325 D przy miejscowości Zakrzewo.

Wykonawcą prac po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym będzie firma:

SOLTERM Włodzimierz Pastuszak, Niwnice 127, 59-600 Lwówek Śląski

Powyższe prace związane z usuwaniem zakrzaczeń przydrożnych będą miały istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu oraz na utrzymanie poboczy dróg powiatowych w okresie letnim szczególnie przy wykaszaniu traw, gdzie będzie można znaczenie szerzej dokonywać wykoszeń.

W zależności od występujących warunków atmosferycznych prowadzone są również prace na poszczególnych drogach powiatowych związane z likwidacją ubytków w nawierzchniach bitumicznych jezdni. Jednakże z uwagi na okres zimowy i niekorzystne do tego typu robót niskie temperatury prace te są prowadzone z użyciem mieszanki mineralno-asfaltowej ,,na zimno” z worków. Jeśli temperatura będzie wyższa i będą uruchomione wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na gorąco” około 15.03.2019 r., to prace będę prowadzone na większą skalę z użyciem już termosów do remontów cząstkowych.

NA SKRÓTY

Skip to content