Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Dzień: 9 sierpnia 2019

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Przetarg. Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP I na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331D do końca zabudowań w stronę Kaszyc Wielkich.

Załączniki 19r.Ogéosz.-Przeb.1329D-ETAP-I-odc.od-skrz.1331D-do-Kaszyc-W. (120 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 19r.-SIWZ-wyn.koszt_.Przeb_.dr_.1329Dpol.-bud.chodn_.-ETAP-I-odc.od-skrzy-.1331D-do-Kaszyc-W. (288 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 19r.Umowa-Przeb.dr_.1329D-pol.-bud.-chodn.-ETAP-I-odc.-od-skrz.-1331D-do-Kaszyc-W. (144 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 Decyzja-konserwatora-na-prowadzenie-badaä-archeologicznych

Read More
Skip to content