Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Przetarg. Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP I na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331D do końca zabudowań w stronę Kaszyc Wielkich.

Załączniki

NA SKRÓTY

Skip to content