Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej nr 1326 D w Łapczycach.

W dniu 30.10.2019 r. w miejscowości Łapczyce miał miejsce komisyjny przegląd rozpoczęcia wykonywania prac na drodze powiatowej nr 1326 D w ślad za podpisaniem w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy umowy w dniu 24.10.2019 r. na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 D Łapczyce Etap I – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Droga ma być przebudowana na odcinku o długości prawie 1,5 km za kwotę 1 068 473,33 zł brutto.

Na realizację tej inwestycji Powiat Trzebnicki pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w wysokości 142 000 zł.

W terenie obecni byli m.in.: Pani sołtys miejscowości Łapczyce – Wioleta Pisula, Kierownik budowy – Daniel Lejczak, Kierownik robót – Kacper Bryk, Inspektor nadzoru inwestorskiego – Wiesław Sadłocha, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy – Paweł Kaźmierczak.

Wykonawcą robót w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargowego jest firma Berger Bau Polska Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław.

Jest to kolejna inwestycja drogowa na ternie Gminy Żmigród realizowana w tym roku przez Powiat Trzebnicki. Jeszcze w tym roku mieszkańcy miejscowości Łapczyce będą mogli korzystać z nowej jezdni.

NA SKRÓTY

Skip to content