Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Autor: Ryszard Paprotny

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów służbowych i jednostek sprzętowych w 2020 r. należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy bądź będących w użyczeniu z podziałem na zadania

Załączniki 20r.Oglosz.-suk.-sprzedaż-paliw-2020-r (109 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.SIWZ-in.kryt_.-suk.sprzedaż-paliw-w-2020-r (240 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.Umowa-Sukc.sprzedaż-paliw-03.01.2020-r.-wzór (100 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Informacja-z-otwarcia-ofert

Read More
Zamówienia do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe: Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt i ich szczątków z pasa drogowego dróg powiatowych oraz wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Załączniki Odpowiedź-na-zapytanie-ofertowe (499 kB) Dodany przez (Admin)06.05.2021 Ogłoszenie-o-unieważnieniu-postępowania (232 kB) Dodany przez (Admin)06.05.2021 Zbieranie-transport-i-utylizacja-zwłok-padłych-zwierząt-i-ich-szczątków-z-pasa-drogowego-dróg-powiatowych-oraz-wojewódzkich-na-terenie-Powiatu-Trzebnickiego. (5 MB) Dodany przez (Admin)06.05.2021 Zestawienie-złożonych-ofert

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na zadania.

Załączniki 19r.Ogłosz.-ZUD-woj.w-sez.19-20r.-2019-r (139 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 19r.-SIWZ-in.kryt_.ZUD-woj.-19-20r-1-przet (290 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 19r.-Umowa-dr.-woj.-14.10.2019-r.-1-przet.-z-popr.-R.P (105 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 19r.Wykaz-dr.-woj.-zał.-nr-1-do-umowy

Read More
Zamówienia do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1368D realizowane w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1368D relacji Ligota Piękna, Malin, Kryniczno”.

Załączniki Informacja-o-złożonych-ofertach (503 kB) Dodany przez (Admin)06.05.2021 K.O.-Utwardzone-pobocze-wzdłuż-drogi-powiatowej-nr-1368D-w-m.-Ligota-Piękna (80 kB) Dodany przez (Admin)06.05.2021 Prz-Utwardzone-pobocze-wzdłuż-drogi-powiatowej-nr-1368D-w-m.-Ligota-Piękna (68 kB) Dodany przez (Admin)06.05.2021 Załącznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-na-utwardzone-pobocze-w-m.-Ligota-Piękna

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1354D Skokowa – Górowo

Załączniki 05.09.2019r._Przedmiar-robót-DP-1354D-Skokowa-Górowo-chodnik (146 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 05.09.2019r._Przedmiar-robót-DP-1354D-Skokowa-Górowo-jezdnia (160 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 05.09.2019r._Załącznik-1.1-do-CZęści-I-SIWZ-IDW-część-I_Kosztorys-ofertowy_-Skokowa-Górowo-chodnik (132 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 05.09.2019r._Załącznik-1.2-do-CZęści-I-SIWZ-IDW-część-II_Kosztorys-ofertowy-Skokowa-Górowo-jezdnia

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 1274D na odcinku od granicy Powiatu-Barkowo-Barkówko – za skrzyżowanie z drogą powiatową 1326D”

Załączniki Cz.-I-SIWZ-IDW (51 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 Cz.-I-SIWZ-IDW-ZAŁĄCZNIKI (135 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 Część-II-SIWZ-Wzór-Umowy-17.08_ (77 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 D-01.02.02-ZDJĘCIE-WARSTWY-ZIEMI-URODZAJNEJ-HUMUSU-I-DARNINY

Read More
Zamówienia do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe: Na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych oraz przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328D Borzęcino – Morzęcin Etap II gm. Żmigród””

Załączniki Zapytanie-ofertowe (2 MB) Dodany przez (Admin)06.05.2021 Zawiadomienie-o-wynikach-postępowania (578 kB) Dodany przez (Admin)06.05.2021 Zestawienie-złożonych-ofert (541 kB) Dodany przez (Admin)06.05.2021

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy: Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na zadania: zad. nr 1 – zakup i dostawa piasku w ilości 3 000 Mg, zad. nr 2 – zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 2 000 Mg.

Załączniki 19r.Ogłosz.-Suk.dost_.mat_.usz_.ZUDpow.-i-woj.-19-20 (109 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 19r.SIWZ-in.kryt_.suk_.dostawa-mater.do-ZUD-w-sez.2019-2020-r.-30.07.19r_ (268 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 19r.Umowa-Sukc.dost_.mater_.do-ZUD-w-sez.2019-2020r.-30.07.19-r_ (93 kB) Dodany przez (Admin)10.05.2021 Informacja-z-otwarcia-ofert-1

Read More
Skip to content