Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Przebudowa części drogi powiatowej nr 1371D w miejscowości Zawonia (ul. Milicka) polegająca na budowie chodnika z podziałem na zadania: zadanie nr 1 – Etap I – Długość chdnika 370 m od skrzyżowania ul. Milickiej z ul. Jaśminową do zjazdu do firmy FreeKids s. c. zadanie nr 2 – Etap II – Długość chdnika 293 m od zjazdu do firmy FreeKids s. c. do skrzyżowania ul. Milickiej z ul. Topolową.

Czytaj więcej
Skip to content