Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Dzień: 3 listopada 2017

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz usuwanie zatorów śnieżnych na drogach wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Wisznia Mała – czas pracy około 200 godz. i czas dyżuru około 200 godz. zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica – północ – czas pracy około 200 godz. i czas dyżuru około 200 godz. zadanie nr 2a – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych , teren gminy Trzebnica – południe – czas pracy około 200 godz. i czas dyżuru około 200 godz. zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Zawonia – czas pracy około 200 godz. i czas dyżuru około 200 godz. zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki Śląskie – czas pracy około 200 godz. i czas dyżuru około 200 godz. zadanie nr 5 – usuwanie zatorów śnieżnych na drogach powiatowych i wojewódzkich – teren Obwodu Drogowego w Trzebnicy – czas pracy około 70 godz. zadanie nr 6 – usuwanie zatorów śnieżnych na drogach powiatowych i wojewódzkich – teren Obwodu Drogowego w Żmigrodzie – czas pracy około 70 godz.

Ogłoszenie o wyborze oferty zad. 2a Ogłoszenie o wyborze oferty DP zad. nr 1 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DP zad. 2,3,4,5,6 Informacja

Read More
Skip to content