Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

O Nas

O Nas

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy jest jednostką  budżetową Powiatu Trzebnickiego, powołany został do wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych uchwałą Zarządu Powiatu Trzebnickiego nr 10/2000 z dnia 15 maja 2000 r. Naszym zadaniem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego drogom powiatowym.

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zarządza drogami powiatowymi na terenie sześciu gmin: Trzebnica, Oborniki Śląskie, Żmigród, Prusice, Wisznia Mała, Zawonia – o łącznej długości – 439 km 241 m. w tym odcinki miejskie – 14,797 km.

ZADANIA ZDP NA DROGACH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH

Maszyny drogowe podzas prac remontowych nawierzchni, w tle Pałac Nauki i Kultury

Budowa i remonty nawierzchni

Remontujemy jezdnie, chodniki i drogi dla rowerów. 

Poprawa bezpieczeństwa

Budujemy i konserwujemy aktywne przejścia dla pieszych, azyle, progi zwalniające, stawiamy słupki blokujące, zmieniamy geometrię skrzyżowań, budujemy wyniesione przejścia dla pieszych i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach zarządzanych przez ZDP. Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Na tej podstawie jest zmieniana organizacja ruchu.

Oświetlony barwami narodowymi Mosta Śląsko-DąbrowskiObiekty mostowe

Zarządzamy 57 obiektami mostowymi. To nie tylko mosty, ale również ekrany akustyczne, 4 wiadukty, 463 przepusty. Codzienna konserwacja polega na miejscowych naprawach nawierzchni bitumicznych, powierzchni betonowych przęseł czy barier energochłonnych, wymianie belek prefabrykowanych, zabezpieczeniach antykorozyjnych.

Zarządzanie i kontrolowanie pasa drogowego

Na drogach ZDP funkcjonuje wiele obiektów niezwiązanych z ich funkcjami. Działają na podstawie zgody na zajęcie pasa drogowego, pod warunkiem zachowania estetyki i bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Są to stoiska i kioski handlowe, ogródek gastronomiczny czy reklamy. Zgody ZDP wymaga również zajęcia pasa drogowego dla potrzeb organizowania imprezy, wystawy lub realizacji zdjęć do filmu. Sprawdzamy również  czy w pasie drogowym znajdują się nielegalne obiekty, które wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. ograniczają widoczność, rozpraszają kierowców lub zaśmiecają pas drogowy). Mogą to być reklamy, kioski, kontenery, które usuwamy.

INWESTYCJE

Nowe drogi

zobacz

UTRUDNIENIA
W RUCHU

Uważaj na drodze

zobacz

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Gdzie odśnieżamy

zobacz

MAPA DRÓG

Drogi Powiatowe

zobacz

Inwestycje z funduszy

zobacz

NA SKRÓTY

Skip to content