Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Wykaz Przystanków

Wykaz Przystanków

Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Trzebnickiego, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Trzebnicki, ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich:

  1. uchwała XXV 124 2016 (rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NR NK-N.4131.189.1.2016.SP1 z dnia 9 marca stwierdzono nieważność  pkt 11, pkt 12, pkt 14 we fragmencie „Operatorowi lub przewoźnikowi z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia” oraz pkt 15 we fragmencie „Operatorowi lub przewoźnikowi z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia” załącznika Nr 1 do uchwały )
  2. uchwala nr XLI_196_2017 – aktualny.
WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE TRZEBNICKIM
Przebieg DP 1274D: Wińsko – Bielawy W. – Barkowo – Żmigród
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
1 Barkowo 1274D 1+319 Barkowo PGR L 01
2 Barkowo 1274D 1+319 Barkowo PGR P 02
3 Barkowo 1274D 2+392 Barkowo L 03
4 Barkowo 1274D 2+392 Barkowo P 04
5 Barkówko 1274D 3+769 Barkówko L 05
6 Barkówko 1274D 3+539 Barkówko P 06
7 Barkówko 1275D 4+637 Barkówko L 07
8 Barkówko 1274D 4+637 Barkówko P 08
9 Łapczyce 1274D 5+399 skr. Łapczyce DP1326D L 09
10 Łapczyce 1274D 5+399 skr. Łapczyce DP1326D P 10
11 Bychowo 1274D 6+094 skr. Bychowo DP1323D L 11
12 Bychowo 1274D 6+094 skr. Bychowo DP1323D P 12
13 Węglewo 1274D 8+142 Węglewo L 13
14 Węglewo 1274D 8+063 Węglewo P 14
Przebieg DP 1288D: Godzięcin – Bagno – Osolin
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
15 Bagno 1288D 0+737 Seminarium P 02
16 Bagno 1288D 1+275 Bagno L 03
17 Bagno 1288D 1+275 Bagno P 04
18 Bagno 1288D 1+921 Bagno L 05
19 Bagno 1288D 1+921 Bagno P 06
20 Osolin 1288D 2+913 ul. Klasztorna L 07
21 Osolin 1288D 2+913 ul. Klasztorna P 08
Przebieg DP 1321D: Radziądz – Osiek – Dobrosławice – Prusice
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
22 Radziądz 1321D 1+029 Radziądz L 01
23 Radziądz 1321D 1+029 Radziądz P 02
24 Ruda Żmigrodzka 1321D 3+883 Ruda Żmigrodzka L 03
25 Ruda Żmigrodzka 1321D 3+907 Ruda Żmigrodzka P 04
26 Dobrosławice 1321D 13+127 Dobrosławice L 05
27 Dobrosławice 1321D 13+127 Dobrosławice P 06
28 Ligotka 1321D 16+646 Ligotka L 07
29 Ligotka 1321D 16+646 Ligotka P 08
Przebieg DP 1323D: Barkowo – Kędzie – Bychowo
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
30 Kędzie 1323D 3+035 Kędzie L 01
31 Kędzie 1323D 3+035 Kędzie P 02
32 Kędzie 1323D 3+925 Kędzie nr 8 L 03
33 Kędzie 1323D 3+925 Kędzie nr 8 P 04
34 Bychowo 1323D 7+116 Bychowo L 05
35 Bychowo 1323D 7+116 Bychowo P 06
Przebieg DP 1325D: Barkowo – Raszowice – do drogi wojewódzkiej 339
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
36 Raszowice 1325D 4+790 Raszowice L 01
37 Raszowice 1325D 4+790 Raszowice P 02
38 Zakrzewo 1325D 6+027 Zakrzewo L 03
39 Zakrzewo 1325D 6+027 Zakrzewo P 04
Przebieg DP 1326D: Od dr. 1274D – Łapczyce – do dr. pow. nr 1325D
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
40 Łapczyce 1326D 1+990 Łapczyce L 01
41 Łapczyce 1326D 1+990 Łapczyce P 02
Przebieg DP 1329D: Nowy Dwór – Domanowice – Powidzko – Żmigród
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
42 Brzyków 1329D 3+915 Brzyków L 01
43 Brzyków 1329D 3+915 Brzyków P 02
44 Domanowice 1329D 9+490 Domanowice L 03
45 Domanowice 1329D 9+490 Domanowice P 04
46 Kaszyce Wielkie 1329D 12+026 Kaszyce Wielkie L 05
47 Kaszyce Wielkie 1329D 12+026 Kaszyce Wielkie P 06
48 Kaszyce Milickie 1329D 13+408 Kaszyce Milickie L 07
49 Kaszyce Milickie 1329D 13+377 Kaszyce Milickie P 08
50 Kaszyce Milickie 1329D 14+550 Kaszyce Milickie L 09
51 Kaszyce Milickie 1329D 14+550 Kaszyce Milickie P 10
52 Przedkowice 1329D 15+895 Przedkowice L 11
53 Przedkowice 1329D 15+895 Przedkowice P 12
54 Powidzko 1329D 17+611 Powidzko L 11
55 Powidzko 1329D 17+611 Powidzko P 12
56 Kanclerzowice 1329D 18+970 skr. Kanclerzowice L 13
57 Kanclerzowice 1329D 18+970 skr. Kanclerzowice P 14
58 Grądzik 1329D 20+210 Grądzik L 15
59 Grądzik 1329D 20+210 Grądzik P 16
60 Grądzik 1329D 20+815 Grądzik L 17
61 Grądzik 1329D 20+815 Grądzik P 18
Przebieg DP 1330D: Kaszyce W. – Prusice – Kuraszków – Oborniki Śl.
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
62 Kaszyce Wielkie 1330D 0+426 Kaszyce Wielkie L 01
63 Kaszyce Wielkie 1330D 0+426 Kaszyce Wielkie P 02
64 Kopaszyn 1330D 10+353 Kopaszyn L 03
65 Kopaszyn 1330D 10+325 Kopaszyn P 04
66 Świerzów 1330D 11+456 Świerzów L 05
67 Świerzów 1330D 11+456 Świerzów P 06
68 Kuraszków 1330D 13+890 Kuraszków L 07
69 Kuraszków 1330D 13+890 Kuraszków P 08
Przebieg DP 1331D: Domanowice – Przeborów – Kuźniczysko
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
70 Ujeździec Wielki 1331D 3+728 Szkoła L 01
71 Ujeździec Wielki 1331D 3+700 Szkoła P 02
72 Janiszów 1331D 6+019 Janiszów L 03
73 Janiszów 1331D 6+019 Janiszów P 04
74 Janiszów 1331D 6+322 Janiszów L 05
75 Janiszów 1331D 6+322 Janiszów P 06
76 Biedaszków Wielki 1331D 7+913 Biedaszków Wielki L 07
77 Biedaszków Wielki 1331D 7+883 Biedaszków Wielki P 08
Przebieg DP 1332D: Brzezie – Biedaszków W. – Koczurki – dr. nr 1400D
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
78 Brzezie 1332D 1+605 Brzezie P 02
79 Brzezie 1332D 2+060 Brzezie L 03
80 Brzezie 1332D 2+060 Brzezie P 04
81 Biedaszków Wielki 1332D 3+144 Biedaszków Wielki L 05
82 Biedaszków Wielki 1332D 3+144 Biedaszków Wielki P 06
83 Koczurki 1332D 5+774 Koczurki L 07
84 Koczurki 1332D 5+763 Koczurki P 08
85 Koczurki 1332D 6+825 Koczurki L 09
Przebieg DP 1333D: Czeszów – Złotów
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
87 Czeszów 1333D 0+514 ul. Złotowska L 01
88 Czeszów 1333D 0+514 ul. Złotowska P 02
89 Trzęsowice 1333D 1+943 skr. Trzęsowice L 03
90 Trzęsowice 1333D 1+943 skr. Trzęsowice P 04
91 Złotów 1333D 3+367 Złotów L 05
92 Złotów 1333D 3+367 Złotów P 06
87 Czeszów 1333D 0+514 ul.Złotowska L 01
88 Czeszów 1333D 0+514 ul. Złotowska P 02
Przebieg DP 1335D: Blizocin – Pęciszów – Budczyce – Zawonia
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
93 Pęciszów 1335D 3+510 Pęciszów L 01
94 Pęciszów 1335D 3+510 Pęciszów P 02
95 Budczyce 1335D 5+647 Budczyce L 03
96 Budczyce 1335D 5+647 Budczyce P 04
93 Pęciszów 1335D 3+510 Pęciszów L 01
94 Pęciszów 1335D 3+510 Pęciszów P 02
95 Budczyce 1335D 5+647 Budczyce L 03
96 Budczyce 1335D 5+647 Budczyce P 04
Przebieg DP 1336D: Ligota – Kałowice – Pstrzejowice
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
97 Ligota 1336D 0+628 Ligota L 01
98 Ligota 1336D 0+598 Ligota P 02
99 Masłów 1336D 1+703 Masłów L 03
100 Masłów 1336D 1+657 Masłów P 04
101 Masłów 1336D 2+334 Masłów L 05
102 Masłów 1336D 2+334 Masłów P 06
103 Kałowice 1336D 2+995 Kałowice L 07
104 Kałowice 1336D 2+995 Kałowice P 08
Przebieg DP 1337D: Pstrzejowice – Sędzice – Brochocin – Machnice
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
107 Sędzice 1337D 0+999 Sędzice L 01
108 Sędzice 1337D 0+999 Sędzice P 02
109 Czachowo 1337D 2+737 Czachowo L 03
110 Czachowo 1337D 2+737 Czachowo P 04
111 Taczów Wielki 1337D 5+771 Taczów Wielki L 05
112 Taczów Wielki 1337D 5+771 Taczów Wielki P 06
113 Brochocin 1337D 6+594 Brochocin L 07
114 Brochocin 1337D 6+594 Brochocin P 08
Przebieg DP 1339D: Głuchów Dolny – Skotniki
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
117 Głuchów Dolny 1339D 0+796 Głuchów Dolny L 01
118 Głuchów Dolny 1339D 0+796 Głuchów Dolny P 02
Przebieg DP 1340D: Od drogi wojewódzkiej nr 340 – Świątniki
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
119 Świątniki 1339D 0+535 Świątniki P 02
120 Świątniki 1340D 1+853 Świątniki L 01
Przebieg DP 1341D: Trzebnica – Skarszyn – Łozina – Długołęka
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
121 Raszów 1341D 1+840 Raszów L 01
122 Raszów 1341D 1+990 Raszów P 02
123 Taczów Wielki 1341D 4+183 Taczów Wielki L 03
124 Taczów Wielki 1341D 4+386 Taczów Wielki P 04
125 Głuchów Górny 1341D 6+250 Głuchów Górny L 05
126 Głuchów Górny 1341D 6+250 Głuchów Górny P 06
127 Skarszyn 1341D 9+207 Skarszyn L 07
128 Skarszyn 1341D 9+207 Skarszyn P 08
Przebieg DP 1343D: trzebnica – Węgrzynów – Będkowo
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
129 Trzebnica 1343D 0+382 ul. Chrobrego L 01
130 Trzebnica 1344D 0+383 ul. Chrobrego P 02
Przebieg DP 1344D: Rzepotowice – Malczów – dr. woj. nr 340
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
131 Malczów 1344D 2+767 Malczów P 02
Przebieg DP 1345D: Trzebnica – Marcinowo – Przecławice – Kowale
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
132 Trzebnica 1345D 0+060 ul. Marcinowska L 01
133 Trzebnica 1345D 0+060 ul. Marcinowska P 02
134 Marcinowo 1345D 3+230 Marcinowo L 03
135 Marcinowo 1345D 3+230 Marcinowo P 04
136 Rzepotowice 1345D 5+374 Rzepotowice L 05
137 Rzepotowice 1345D 5+374 Rzepotowice P 06
138 Przecławice 1345D 7+004 Przecławice L 07
139 Przecławice 1345D 7+004 Przecławice P 08
140 Kowale 1345D 9+708 Kowale L 09
141 Kowale 1345D 9+708 Kowale P 10
142 Kowale 1345D 10+488 Kowale sklep P 12
Przebieg DP 1346D: Prusice – Kosinowo – Piekary – Przecławice
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
143 Prusice 1346D 0+309 ul. Polna L 01
144 Prusice 1346D 0+309 ul. Polna P 02
145 Kosinowo 1346D 2+442 Kosinowo L 03
146 Piekary 1346D 2+462 Piekary L 05
Przebieg DP 1347D: Prusice (dawny przebieg drogi nr 5)
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
147 Prusice 1343D 1+204 ul. Wrocławska/ ul. Młynarska L 03
148 Prusice 1344D 1+244 ul. Wrocławska P 04
149 Prusice 1345D 1+540 ul. Żmigrodzka/ Ośrodek zdrowia L 05
150 Prusice 1346D 1+540 ul. Żmigrodzka/ Ośrodek zdrowia P 06
151 Prusice 1347D 2+357 skr. DK5 L 01
152 Prusice 1347D 2+357 skr. DK5 P 02
Przebieg DP 1348D: Prusice – Gola – Wilkowa – Oborniki Śl.
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
153 Gola 1348D 2+430 Gola L 01
154 Gola 1348D 2+430 Gola P 02
155 Wilkowa 1348D 4+089 Wilkowa L 03
156 Wilkowa 1348D 4+089 Wilkowa P 04
157 Siemianice 1348D 7+792 ul. Poznańska L 05
158 Siemianice 1348D 7+792 ul. Poznańska P 06
159 Oborniki Śląskie 1348D 8+777 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego L 07
160 Oborniki Śląskie 1348D 8+777 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego P 08
161 Oborniki Śląskie 1348D 9+162 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Szkoła L 09
162 Oborniki Śląskie 1348D 9+162 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Szkoła P 10
Przebieg DP 1349D: Skokowa – Jagoszyce – Prusice
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
163 Borówek 1349D 0+021 skr. Borówek L 01
164 Borówek 1349D 0+021 skr. Borówek P 02
165 Chodlewko 1349D 1+045 Chodlewko L 03
166 Chodlewko 1349D 1+045 Chodlewko P 04
167 Jagoszyce 1349D 2+611 Jagoszyce/Łęgów L 05
168 Jagoszyce 1349D 2+611 Jagoszyce/Łęgów P 06
169 Krościna Mała 1349D 5+906 Krościna Mała L 07
170 Krościna Mała 1349D 5+906 Krościna Mała P 08
Przebieg DP 1350D: Od dr. krajowej nr 5 – Dębnica – Pększyn – Skokowa
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
171 Dębnica 1350D 1+044 Dębnica L 01
172 Dębnica 1350D 1+044 Dębnica P 02
173 Krościna Wielka 1350D 3+071 Krościna Wielka L 03
174 Krościna Wielka 1350D 3+071 Krościna Wielka P 04
175 Skokowa 1350D 8+174 ul. Prusicka L 05
176 Skokowa 1350D 8+174 ul.Prusicka P 06
Przebieg DP 1351D: Piotrkowice – Pększyn
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
177 Piotrkowice 1351D 0+796 Piotrkowice L 01
178 Piotrkowice 1351D 0+796 Piotrkowice P 02
179 Pększyn 1351D 2+986 Pększyn L 03
180 Pększyn 1351D 2+986 Pększyn P 04
Przebieg DP 1352D: Strupina – Ligota Strupińska –gr. powiatu – Pawłoszewo
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
181 Ligota Strupińska 1352D 1+075 Ligota Strupińska P 02
Przebieg DP 1353D: Strupina – Górowa – gr. powiatu – Godzięcin
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
182 Strupina 1353D 0+446 ul. Rzemieślnicza L 01
183 Strupina 1353D 0+446 ul. Rzemieślnicza P 02
184 Górowo 1353D 2+358 Górowo L 03
185 Górowo 1353D 2+358 Górowo P 04
Przebieg DP 1356D: Od dr. wojewódzkiej nr 342 – Borów
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
186 Borów 1356D 1+059 Borów P 02
Przebieg DP 1357D: Osolin – Morzęcin M. – Morzęcin Wlk. – Siemianice
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
187 Morzęcin Wielki 1357D 4+397 Morzęcin Wielki L 01
188 Morzęcin Wielki 1357D 4+397 Morzęcin Wielki P 02
189 Siemianice 1357D 5+630 ul. Zachodnia L 03
Przebieg DP 1358D: Morzęcin Mały – Wielka Lipa – Rościsławice – Uraz
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
190 Osola 1358D 0+764 ul. Główna L 01
191 Osola 1358D 0+764 ul. Główna P 02
192 Wielka Lipa 1358D 1+955 Wielka Lipa L 03
193 Wielka Lipa 1358D 1+928 Wielka Lipa P 04
194 Roscisławice 1358D 5+213 ul. Żmigrodzka L 05
195 Rościsławice 1358D 5+213 ul. Żmigrodzka P 06
196 Niziny 1358D 9+564 Niziny L 07
197 Niziny 1358D 9+564 Niziny P 08
Przebieg DP 1360D: Oborniki Śląskie – Lubnów – Pęgów
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
198 Nowosielce 1360D 0+614 ul. Eliasza L 01
199 Nowosielce 1360D 0+614 ul. Eliasza P 02
200 Lubnów 1360D 1+997 ul. Obornicka L 03
201 Lubnów 1360D 1+992 ul. Obornicka P 04
202 Lubnów 1360D 2+810 ul. Pęgowska L 05
203 Lubnów 1361D 2+810 ul. Pęgowska P 06
Przebieg DP 1362D: Od dr. woj. nr 341 – Kotowice – Paniowice – Szewce
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
204 Raków 1362D 0+783 Raków L 01
205 Raków 1362D 0+783 Raków P 02
206 Kotowice 1362D 3+709 Kotowice L 03
207 Kotowice 1362D 3+709 Kotowice P 04
208 Paniowice 1362D 6+388 ul. Główna L 05
209 Paniowice 1362D 6+388 ul. Główna P 06
210 Paniowice 1362D 7+600 Stacja PKP L 07
211 Paniowice 1362D 7+625 Stacja PKP P 08
Przebieg DP 1365D: Wilczyn – Wysoki Kościół – Pierwoszów
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
212 Mienice 1364D 3+893 ul. Spacerowa P 10
213 Piotrkowiczki 1365D 5+560 ul. Spacerowa L 01
214 Piotrkowiczki 1365D 5+560 ul. Spacerowa P 02
215 Piotrkowiczki 1365D 6+082 NŻ ul. Spacerowa L 03
216 Piotrkowiczki 1365D 6+181 NŻ ul. Spacerowa P 04
217 Pierwoszów 1365D 10+158 ul. Wrocławska L 05
218 Pierwoszów 1365D 10+158 ul. Wrocławska P 06
219 Pierwoszów 1365D 10+467 ul. Wrocławska P 08
Przebieg DP 1367D: Wisznia Mała – Strzeszów – Szewce
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
220 Wisznia Mała 1367D 0+046 ul. Strzeszowska L 01
221 Wisznia Mała 1367D 0+046 ul. Strzeszowska P 02
222 Wisznia Mała 1367D 0+734 ul. Strzeszowska L 03
223 Wisznia Mała 1367D 0+734 ul. Strzeszowska P 04
224 Strzeszów 1367D 1+757 ul. Lipowa L 05
225 Strzeszów 1367D 1+853 ul. Lipowa P 06
226 Strzeszów 1367D 2+448 ul. Lipowa L 07
227 Strzeszów 1367D 2+493 ul. Lipowa P 08
228 Strzeszów 1367D 3+136 ul. Lipowa L 09
229 Strzeszów 1367D 3+232 ul. Lipowa P 10
230 Szewce 1367D 5+414 Na żądanie – Cmentarz L 11
231 Szewce 1367D 5+410 Na żądanie – Cmentarz P 12
232 Szewce 1367D 6+318 ul. Strzeszowska L 13
233 Szewce 1367D 6+318 ul. Strzeszowska P 14
Przebieg DP 1368D: Kryniczno – Malin – Ligota Piękna
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
234 Kryniczno 1368D 0+250 ul. Spacerowa L 01
235 Kryniczno 1368D 0+250 ul. Spacerowa P 02
236 Kryniczno 1368D 0+712 ul. Spacerowa L 03
237 Kryniczno 1368D 0+712 ul. Spacerowa P 04
238 Malin 1368D 1+390 ul. Główna/ul. Kalinowa L 05
239 Malin 1368D 1+310 ul. Główna/ul. Kalinowa P 06
240 Malin 1368D 1+907 ul. Główna/ul. Strzelecka L 07
241 Malin 1368D 1+907 ul. Główna/ul. Strzelecka P 08
242 Malin 1368D 2+624 ul. Główna/ul. Bociania L 09
243 Malin 1368D 2+624 ul. Główna/ul. Bociania P 10
244 Ligota Piękna 1368D 3+957 ul. Prosta L 11
245 Ligota Piękna 1368D 3+957 ul. Prosta P 12
Przebieg DP 1369D: Kryniczno – Rogoż – Szewce
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
246 Kryniczno 1369D 0+102 ul. Parkowa L 01
247 Kryniczno 1369D 0+102 ul. Parkowa P 02
248 Rogoż 1369D 1+360 ul. Parkowa L 03
249 Rogoż 1369D 1+360 ul. Parkowa P 04
250 Rogoż 1369D 1+756 ul. Lipowa L 05
251 Rogoż 1369D 1+756 ul. Lipowa P 06
Przebieg DP 1370D: Gr.powiatu – Szymanów – Psary – Krzyżanowice
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
252 Szymanów 1370D 1+636 Szymanów Pętla L 01
253 Szymanów 1370D 2+670 ul. Lotnicza P 02
254 Szymanów 1370D 2+704 ul. Lotnicza L 03
255 Psary 1370D 2+833 ul. Parkowa P 04
256 Psary 1370D 2+833 ul. Parkowa L 05
257 Psary 1370D 3+644 NŻ ul. Parkowa P 06
258 Psary 1370D 3+619 NŻ ul. Parkowa L 07
Przebieg DP 1371D: Gr.powiatu –Krzyżanowice –Skarszyn –Zawonia –Czeszów
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
258 Cienin 1371D 2+722 TOYA L 01
259 Cienin 1371D 2+822 TOYA P 02
260 Skarszyn 1371D 12+856 Skarszyn L 03
261 Skarszyn 1371D 12+856 Skarszyn P 04
262 Skarszyn 1371D 13+369 Skarszyn L 05
263 Skarszyn 1371D 13+369 Skarszyn P 06
264 Boleścin 1371D 14+610 Boleścin L 07
265 Boleścin 1371D 14+610 Boleścin P 08
266 Piersno 1371D 15+743 Piersno L 09
267 Piersno 1371D 15+743 Piersno P 10
268 Skotniki 1371D 17+287 Skotniki L 11
269 Skotniki 1371D 17+287 Skotniki P 12
270 Tarnowiec 1371D 20+574 Tarnowiec L 13
271 Tarnowiec 1371D 20+574 Tarnowiec P 14
272 Grochowa 1371D 23+346 Grochowa L 15
273 Grochowa 1371D 23+346 Grochowa P 16
274 Grochowa 1371D 24+865 Grochowa L 17
275 Grochowa 1371D 24+865 Grochowa P 18
Przebieg DP 1400D: (Gr. powiatu) Gruszeczka – Ujeździec W. – Trzebnica
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
276 Ujeździec Mały 1400D 6+080 Ujeździec Mały L 01
277 Ujeździec Mały 1400D 6+080 Ujeździec Mały P 02
278 Ujeździec Mały 1400D 6+752 Tarczyński L 03
279 Ujeździec Mały 1400D 6+708 Tarczyński P 04
280 Ujeździec Wielki 1400D 8+108 Ujeździec Wielki L 05
281 Ujeździec Wielki 1400D 8+108 Ujeździec Wielki P 06
282 Biedaszków Mały 1400D 9+370 Biedaszków Mały L 07
283 Biedaszków Mały 1400D 9+370 Biedaszków Mały P 08
284 Biedaszków Mały 1400D 10+335 Biedaszków Mały L 09
285 Biedaszków Mały 1400D 10+335 Biedaszków Mały P 10
286 Koczurki 1400D 11+259 skr. Koczurki L 11
287 Koczurki 1400D 11+259 skr. Koczurki P 12
288 Komorówko 1400D 12+451 Komorówko L 13
289 Komorówko 1400D 12+451 Komorówko P 14
290 Komorowo 1400D 13+639 Komorowo L 15
291 Komorowo 1400D 13+639 Komorowo P 16
292 Szczytkowice 1400D 14+428 Szczytkowice L 17
293 Szczytkowice 1400D 14+458 Szczytkowice P 18
294 Szczytkowice 1400D 14+921 Szczytkowice -bloki L 19
295 Szczytkowice 1400D 14+897 Szczytkowice -bloki P 20
296 Szczytkowice 1400D 15+713 Szczytkowice L 21
297 Szczytkowice 1400D 15+713 Szczytkowice P 22
298 Szczytkowice 1400D 16+315 Szczytkowice L 23
299 Szczytkowice 1400D 16+344 Szczytkowice P 24
300 Księginice 1400D 17+413 Trzy Chałupy L 25
301 Księginice 1400D 17+413 Trzy Chałupy P 26
302 Księginice 1400D 18+350 1400D/ ul.Sadowa L 27
303 Księginice 1400D 18+350 1400D/ ul.Sadowa P 28
304 Księginice 1400D 18+798 1400D L 29
305 Księginice 1400D 18+798 1400D P 30
Przebieg DP 1453D: (Gr. powiatu) Bukowice – Ludgierzowice – gr. Powiatu
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
306 Pomianowice 1453D 7+683 Pomianowice L 01
307 Pomianowice 1453D 7+683 Pomianowice P 02
308 Prawocice 1453D 8+234 Prawocice L 03
309 Prawocice 1453D 8+234 Prawocice P 04
310 Rzędziszowice 1453D 9+137 Rzędziszowice L 05
311 Rzędziszowice 1453D 9+137 Rzędziszowice P 06
312 Kopiec 1453D 10+524 Kopiec L 07
313 Kopiec 1453D 10+524 Kopiec P 08
Przebieg DP 1454D: (Gr. powiatu) – Bukowice – Czeszów – Kuźniczysko
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
314 Czeszów 1454D 4+921 ul. Milicka – szkoła L 01
315 Czeszów 1454D 4+921 ul. Milicka – szkoła P 02
316 Czeszów 1454D 5+340 ul. Plac Lipowy L 03
317 Czeszów 1454D 5+340 ul. Plac Lipowy P 04
318 Kuźniczysko 1454D 9+896 ul. Kuźnicza -szkoła L 05
319 Kuźniczysko 1454D 9+904 ul. Kuźnicza -szkoła P 06
Przebieg DP 1476D: Granica powiatu – Siekierowice- Rzędziszowice
L.p. Miejscowość (lub najbliższa miejscowość) Nr drogi Kilometraż Lokalizacja przystanku Strona drogi Nr przystanku
320 Rzędziszowice 1476D 1+231 Rzędziszowice L 01
321 Rzędziszowice 1476D 1+231 Rzędziszowice P 02
Skip to content