Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Przebudowa części drogi powiatowej nr 1371D w miejscowości Zawonia (ul. Milicka) polegająca na budowie chodnika z podziałem na zadania: zadanie nr 1 – Etap I – Długość chdnika 370 m od skrzyżowania ul. Milickiej z ul. Jaśminową do zjazdu do firmy FreeKids s. c. zadanie nr 2 – Etap II – Długość chdnika 293 m od zjazdu do firmy FreeKids s. c. do skrzyżowania ul. Milickiej z ul. Topolową.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert 18r.Ogłosz. -Przeb.cz.dr.1371Dm.Zaw. bud.chodn 18r. SIWZ in.kryt.Przeb.dr.1371D m.Zaw.bud.chodn.- wyn.ryczał 18r.Wzór um. Przeb.dr.pow.1371D

Czytaj dalej
Skip to content