Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Dzień: 21 października 2020

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawy: Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zad. nr 1 – zakup i dostawa piasku w ilości 3 000 Mg

Załączniki 20-r.Ogł.-o-zamówieniu-zad.-nr.-1-in.kryt_.suk_.dostawa-mater.do-ZUD-w-sez.2020-2021r.-21.10.2020r. (270 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20-r.SIWZ-in.kryt_.suk_.dostawa-mater.do-ZUD-w-sez.2020-2021r.-21.10.2020r. (246 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20-r.-Umowa-piasek-załącznik-nr-1. (35 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Informacja-z-otwarcia-ofert-zakup-i-dostawa-piasku

Read More
Skip to content