Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Autor: Magdalena Jewiarz

Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1-4 na potrzeby ZDP w Trzebnicy w 2022 r. z podziałem na zadania.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a9ead49-7b30-4cb6-b0e3-16e3f584b60c Załączniki Ogłoszenie o wyborze najorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania 17.02.2022r. (514 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)17.02.2022 Informacja z

Read More
Zamówienia do 130tys

ZAPYTANIE OFERTOWE – Wycinka krzewów wraz z rębakowaniem i uporządkowaniem terenu po wycince w pasie drogi powiatowej nr 1329 D w ilości 10 690 m2 oraz drogi powiatowej nr 1369 D w ilości 6 000 m2 wraz z zebraniem śmieci z poboczy drogi, z podziałem na dwa niezależne zadania.

Załączniki Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego – zadanie nr 2 (451 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)02.03.2022 Zestawienie ofert złożonych w

Read More
Skip to content