Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 z podziałem na zadania.

Załączniki Informacja-z-otwarcia-ofert-ZUD-drogi-wojewódzkie-2020-2023 (2 MB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 KluczPub-Oferta-ZUD-woj.-20-23r.-3-lata (155 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Ogłoszenie-BZP-ZUD-woj.-20r.-23r.-3-lata (8 MB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Ogłoszenie-o-unieważnieniu-postępowania

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 z podziałem na zadania.

Załączniki 20r.-KluczPub.-oferta-ZUD-pow.-3-lata (154 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-Ogłoszenie-ZUD-pow.-20-23r.-3-lata (10 MB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-SIWZ-ZUD-pow.-20-23-r.-3-lata (11 MB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-Specyf.-techn.-ZUD-pow.-20-23r.-3-lata

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1369 D Rogoż – Szewce – ETAP II

Załączniki 20r.-Ogłoszenie-o-zam.-Przeb.-dr.-pow.-nr-1369D-Rogoż-Szewce-ETAP-II-24.09.2020r. (271 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-SIWZ-Przeb.-dr.-pow.-nr-1369D-Rogoż-Szewce-ETAP-II-24.09.2020r. (57 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.Wzór-Umowy-Przeb.-dr.-pow.-nr-1369D-Rogoż-Szewce-odc.2 (37 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-20.10.2020r.

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Ruda Żmigrodzka – ETAP I

Załączniki 20r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-Przeb.-dr.-pow.-nr-1321D-Ruda-Żmigrodzka-Etap-I (175 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-SIWZ-Przeb.-dr.-pow.-nr-1321D-Ruda-Żmigrodzka-EtapI (59 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20-r.Wzór-umowy-Przeb.-dr.-pow.-nr-1321D-Ruda-Żmigrodzka-Etap-I (37 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Inf.-dot.-BIOZ-1

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Powidzko

Załączniki 20r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-Przeb.-dr.-pow.-nr-1329D-polegajaca-na-budowie-chodnika-w-miejsc.-Powidzko-14.09.2020r. (173 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-SIWZ-Przeb.-dr.-pow.-nr-1329D-polegajaca-na-budowie-chodnika-w-miejsc.-Powidzko-14.09.2020r. (57 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-Umowa-wzór.Przeb_.-dr.-pow.-nr-1329D-polegajaca-na-budowie-chodnika-w-miejsc.-Powidzko-14.09.2020r. (37 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-chodnik-Powidzko-20.10.2020r.

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1319 D na odcinku za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1110 D w stronę miejscowości Czarny Las

Załączniki 20-r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-Przeb.dr_.-pow.1319-D-Nowe-Domy-Czarny-Las-11.09.2020r (176 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20-r.-SIWZ-in.kryt_.Przeb_.dr_.-pow.1319-D-Nowe-Domy-Czarny-Las-11.09.2020r (59 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-Umowa-in.kryt_.Przeb_.dr_.-pow.1319-D-Nowe-Domy-Czarny-Las-11.09.2020r (35 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 Inf.-dot.-BIOZ

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki – Domanowice – etap III

Załączniki 20r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu_Przeb.dr_.-pow.-1331D-Ujeździec-W-Domanowice-etap-III-28.08.20r (30 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-SIWZ-in.kryt_.Przeb_.dr_.-pow.-1331D-Ujeździec-W-Domanowice-etap-III-28.08.20r. (64 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-Umowa-in.kryt_.Przeb_.dr_.-pow.-1331D-Ujeździec-W-Domanowice-etap-III-28.08.20r (43 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 1331-D_Domaniowice_odc.3_KO_23.08.2020

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2020 r., z podziałem na zadania: – zadanie nr 1 – drogi powiatowe; – zadanie nr 2 – drogi wojewódzkie.

Załączniki 20r.-dr.-powiat.-koszt.-ofertowy-Odnowa-oznakowania-poziomego (100 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20-r.-dr.-powiatowe-przedmiar-Odnowa-oznakowania-poziomego (96 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20-r.-koszt.-ofert.-DW-340-342-DK5-Odnowa-oznakowania-poziomego (100 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.Oglosz._Odn.ozn_.poz_.dr_.pow_._i_woj

Read More
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz – Rościsławice z podziałem na dwa ETAPY- etap II od km 1+650 do km 5+956, gm. Oborniki Śląskie.

Załączniki 0.-Tytułowa-projekt-stałej-org.-ruchu (309 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 1.-opis-techniczny-projekt-stałej-org.-ruchu (423 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.Ogłoszenie-Przeb.dr_.-pow.-nr-1358D-odc.Uraz-Rościsł.-etap-II-2-przet.-05.06.2020r (126 kB) Dodany przez (Admin)09.05.2021 20r.-SIWZ-Przeb.-dr.-pow.nr-1358D-na-odc.-Uraz-Rośc.z-podz.-na-dwa-ETAPY-etap-II-płat.częśc.-05.06.20

Read More
Skip to content