Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Podpisano umowę na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1319 D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1110 D w miejscowości Nowe Domy w stronę drogi wojewódzkiej nr 439, gm. Żmigród”.

W dniu 15.10.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy podpisano umowę na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1319 D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1110 D w miejscowości Nowe Domy w stronę drogi wojewódzkiej nr 439, gm. Żmigród”.

Wartość podpisanej umowy: 546 004,75 zł brutto.

Planowany termin zakończenia przedmiotu umowy został określony na: 45 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawcą przebudowy drogi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego będzie firma BERGER BAU Polska Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-511 Wrocław.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga o długości 425 m.

Zadanie obejmuje realizację m.in.:

a) nowej nawierzchni jezdni wraz z lokalnymi poszerzeniami,

b) poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm,

c) kompleksową przebudowę całego skrzyżowania drogi powiatowej nr 1319 D z drogą powiatową nr 1110 D,

d) zjazdów na posesje,

e) mijanki,

f) częściowej wymiany oznakowania pionowego będącego w złym stanie,

g) lokalne oczyszczenie i odmulenie rowu przydrożnego.

Podczas podpisywania umowy obecni byli: Starosta Powiatu Trzebnickiego – Waldemar Wysocki, Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego – Jerzy Trela, Członek Zarządu Powiatu Trzebnickiego oraz Sekretarz Gminy Trzebnica – Daniel Buczak, Prezes Zarządu firmy będącej wykonawcą robót tj. BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. – Thomas Lorkowski, Kierownik budowy – Daniel Lejczak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy – Paweł Kaźmierczak.

NA SKRÓTY

Skip to content