Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Trwają prace przy realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 1274 D na odcinku Barkowo-Żmigród: ETAP I za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1326 D (Łapczyce) do m. Żmigród’’. Gmina Żmigród.

Wykonawcą zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza.

Wartość umowy z wykonawcą robót wynosi 1 211 359,20 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji prac planowany jest na 15.11.2018 r.

Realizacja prac będzie przebiegać na trzech odcinkach drogi:

  • od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1274 D z drogą wojewódzką nr 339 w Żmigrodzie do wiaduktu drogi ekspresowej S5,

  • od wiaduktu drogi ekspresowej S5 do początku miejscowości Węglewo,

  • od wiaduktu nad linią PKP za miejscowością Węglewo do odcinka drogi powiatowej nr 1274 D pomiędzy skrzyżowaniem do miejscowości Bychowo i skrzyżowaniem z do miejscowości Łapczyce.

Łącznie prace będę prowadzone na drodze o długości prawie 2 km.

Realizacja tego zadania jest kolejną inwestycją drogową Powiatu Trzebnickiego na terenie Gminy Żmigród po zakończonej w tym roku (oraz rozliczonej z udziałem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu) przebudowie drogi powiatowej nr 1323 D od miejscowości Barkowo do miejscowości Kędzie, zrealizowanym zadaniu pn. ,,Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko ETAP I – budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111 D na odcinku od ul. Kolejowej od kościoła” a także wykonaniu remontu części drogi powiatowej nr 1328 D Morzęcino na odcinku od końca nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej za wiaduktem nowo wybudowanej drogi ekspresowej S-5 (przy miejscowości Morzęcino) w stronę miejscowości Borzęcin.

W dniu 18.10.2018 r. przekazano plac budowy na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1319 D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1110 D w miejscowości Nowe Domy w stronę drogi wojewódzkiej nr 439, gm. Żmigród”.

NA SKRÓTY

Skip to content