Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Dzień: 16 marca 2021

Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Szewce – cz. 3, km od 1+283,59 do 1+511,09

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3d735be6-f83e-452f-87d3-dce01c2fb6ad Załączniki 21-r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-Szewce-16.03.2021r. (120 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-SPECYFIKACJA-WARUNKÓW-ZAMÓWIENIA-Szewce-cz.-3 (62 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-SPECYFIKACJA-WARUNKÓW-ZAMÓWIENIA-Szewce-cz.-3-podpisana-przez-kierown.-zam. (12 MB) Dodany przez (Admin)07.05.2021

Read More
Skip to content