Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Szewce – cz. 3, km od 1+283,59 do 1+511,09

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3d735be6-f83e-452f-87d3-dce01c2fb6ad

Załączniki

NA SKRÓTY

Skip to content