Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Ogłoszenie o zamówieniu- Roboty budowlane: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D relacji Strzeszów – Ozorowice – Szewce z podziałem na etapy – Etap I – przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego” z podziałem na dwa odcinki: Odc. nr 1- budowa ciągu pieszo-rowerowego, Odc. nr 2 – przebudowa odcinka drogi powiatowej 1367 D.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d878661f-15a4-49c3-9293-8d0b0e5fc765

Załączniki

NA SKRÓTY

Skip to content