Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Aktualności

Aktualności

Zamówienia powyżej 130tys

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania:
zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4e7da1c2-6270-43c3-b307-22a4a5df0815 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. nr 3. (256 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)10.12.2021 Informacja z otwarcia ofert

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f8bc5785-2a99-432e-898d-6565124117ba Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 29.11.2021 r. (281 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)29.11.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej 359 (dawna DK 5) – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dc313d7f-2052-45a3-b97f-af0174eb3edf Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. nr 2 i zad. nr 4 (495 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)30.11.2021

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Dobrosławice – Przedkowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2d4af5dc-eb2d-4648-92f0-1ef3a39dd99a Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18.01.2022 (285 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)18.01.2022 Zestawienie ofert Przebudowa dr.pow. nr 1321D Dobrosławice-Przedkowice

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: -zadanie nr 1 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej 359 (dawna DK 5) – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6712408-f3f6-41ad-8a43-a74085af552a Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zad. nr 1, ZUD wojewódzkich (323 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)25.11.2021 Zawiadomienie

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: -zadanie nr 1 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej 359 (dawna DK 5) – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e4c64100-1d49-467b-9b6d-971b1bf47c26 Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.10.2021 (518 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)28.10.2021 Informacja z otwarcia ofert 28.10.2021 r. (632

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica – północ  – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 2a – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych , teren gminy Trzebnica – południe  – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki Śląskie – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22967c75-3d8c-48f9-ad32-efa0fe21b9f0 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.11.2021 r. (620 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)19.11.2021 Informacja z otwarcia ofert 27.10.2021

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawy – Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: Zad. nr 1 – zakup i dostawa piasku w ilości 4 500 Mg, Zad. nr 2 – zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 1 200 Mg.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8cebd5be-fc9b-4f33-b2e2-7e7ed9cdcc27 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zad. nr 1 i zad. nr 2 – 18.11.2021 r. (441 kB)

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

Ogłoszenie o zamówieniu- Roboty budowlane: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D relacji Strzeszów – Ozorowice – Szewce z podziałem na etapy – Etap I – przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego” z podziałem na dwa odcinki: Odc. nr 1- budowa ciągu pieszo-rowerowego, Odc. nr 2 – przebudowa odcinka drogi powiatowej 1367 D.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d878661f-15a4-49c3-9293-8d0b0e5fc765 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.11.2021r. (715 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)03.11.2021 Informacja z otwarcia ofert 22.10.2021r. (212

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D relacji Strzeszów – Ozorowice – Szewce z podziałem na etapy – Etap I – przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego” z podziałem na dwa odcinki: Odc. nr 1- budowa ciągu pieszo-rowerowego, Odc. nr 2 – przebudowa odcinka drogi powiatowej 1367 D.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/823bb7b3-0c31-4b40-b6f4-8b8b56639fba Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 06.10.2021 r. (800 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)06.10.2021 Wyjaśnienie nr 4 do SWZ 05.10.2021

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,, Rozbudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 – etap ostatni” (odcinek od km 35+741 do km 36+210 – etap 3a).

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/abf08607-01e3-4b4b-91ef-242aa46ed598 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.11.2021r. (520 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)12.11.2021 Informacja z otwarcia ofert 08.09.2021 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego” z podziałem na trzy odcinki.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/42677d8b-869f-41a0-b63e-843b5c751850 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.10.2021r. (713 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)01.10.2021 Informacja z otwarcia ofert 13.09.2021 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2021 r., z podziałem na zadania:- zadanie nr 1 – drogi wojewódzkie nr 340 i 342, – zadanie nr 2 – droga wojewódzka nr 359.

Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2021 r., z podziałem na zadania: –

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej w miejscowości Szewce – część 3, km od 1+018,12 do 1+283,59

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4158222c-a485-4ca5-ba20-91e1ba8e26fa Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- zmiana terminu podpisania umowy 13.09.2021 r. (497 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)13.09.2021 Ogłoszenie

CZYTAJ WIĘCEJ
Ogłoszenia ZDP

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy uprzejmie informuje, że dzień 4.06.2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Zarządzie

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content