Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Dzień: 3 grudnia 2021

Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Uraz – Rościsławice z podziałem na dwa etapy – Etap I od km 0+000 do km 1+650, gm. Oborniki Śląskie” z podziałem na trzy odcinki

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0b73fa37-ef3d-4033-96bc-41e6497dd9c2 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Uraz-Rościsławice etap I (400 kB) Dodany przez (Aleksandra Szafraniec)27.12.2021 Informacja z otwarcia ofert

Read More
Skip to content