Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Uraz – Rościsławice z podziałem na dwa etapy – Etap I od km 0+000 do km 1+650, gm. Oborniki Śląskie” z podziałem na trzy odcinki

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0b73fa37-ef3d-4033-96bc-41e6497dd9c2 Załączniki 21 r. Ogłoszenie o zamówieniu 03.12.2021 r. (163 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)03.12.2021 21 r. wzór umowy Uraz

Czytaj dalej

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania:
zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4e7da1c2-6270-43c3-b307-22a4a5df0815 Załączniki 21r. Ogłoszenie o zamówieniu 01.12.2021 r. (161 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)01.12.2021 21r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2021-2022 (31 kB)

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f8bc5785-2a99-432e-898d-6565124117ba Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 29.11.2021 r. (281 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)29.11.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza

Czytaj dalej

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej 359 (dawna DK 5) – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dc313d7f-2052-45a3-b97f-af0174eb3edf Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. nr 2 i zad. nr 4 (495 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)30.11.2021

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: -zadanie nr 1 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej 359 (dawna DK 5) – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6712408-f3f6-41ad-8a43-a74085af552a Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zad. nr 1, ZUD wojewódzkich (323 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)25.11.2021 Zawiadomienie

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: -zadanie nr 1 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej 359 (dawna DK 5) – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e4c64100-1d49-467b-9b6d-971b1bf47c26 Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.10.2021 (518 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)28.10.2021 Informacja z otwarcia ofert 28.10.2021 r. (632

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica – północ  – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 2a – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych , teren gminy Trzebnica – południe  – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki Śląskie – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22967c75-3d8c-48f9-ad32-efa0fe21b9f0 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.11.2021 r. (620 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)19.11.2021 Informacja z otwarcia ofert 27.10.2021

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawy – Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: Zad. nr 1 – zakup i dostawa piasku w ilości 4 500 Mg, Zad. nr 2 – zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 1 200 Mg.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8cebd5be-fc9b-4f33-b2e2-7e7ed9cdcc27 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zad. nr 1 i zad. nr 2 – 18.11.2021 r. (441 kB)

Czytaj dalej
Skip to content