Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Odbiór częściowy zadania pn. ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1346 D na odcinku od drogi nr 1345 D w stronę miejscowości Piekary, gm. Oborniki Śląskie”.

W dniu 11.04.2017 r. miał miejsce odbiór częściowy zadania pn. ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1346 D na odcinku od drogi nr 1345 D w stronę miejscowości Piekary, gm. Oborniki Śląskie”.

Wykonawcą zadania w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego jest: Przedsiębiorstwo Drogowe

,,DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69 b

63-800 GOSTYŃ.

Wartość umowy nr DTiZP/201/65/2016 z dnia 29.12.2016 r. na roboty z wykonawcą wynosi: 354 172,12 zł brutto. Wartość robót objętych odbiorem częściowym: 66 922,46 zł brutto.

Na odbiorze obecni byli m.in.: Pan Waldemar Wysocki Starosta Powiatu Trzebnickiego, Pan Sławomir Błażewski – Członek Zarządu Powiatu Trzebnickiego, Pan Łukasz Budas – Radny Rady Powiatu Trzebnickiego, Pan Sławomir Węgrzynowicz – Radny Rady Powiatu Trzebnickiego.

Zadanie obejmuje przebudowę 360 m drogi powiatowej nr 1346 D oraz przebudowę całego skrzyżowania z drogą powiatową nr 1345 D.

Zamówiony zakres prac obejmuje w szczególności:

– poszerzenie nawierzchni jezdni wraz z nową podbudową oraz z wykonaniem mijanek,

– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szer. 0,75 m z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o gr. 10 cm,

– montaż energochłonnych barier drogowych,

– konserwację rowu przydrożnego,

– czyszczenie przepustu oraz wykonanie ścianek czołowych,

– wymianę oznakowania pionowego.

Zaawansowanie prac na budowie jest bardzo duże. W okresie poświątecznym Wykonawca planuje zakończyć realizację zadania.

Stan nawierzchni jezdni drogi oraz jej podbudowy przed przebudową był bardzo zły. Dzięki przebudowie znacząco poprawi się bezpieczeństwo dla użytkowników tego odcinka drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Piekary.

NA SKRÓTY

Skip to content